fredag, juli 28, 2017

Nu har vi utrett Gnesta och Trosa låneskulder!Utgångspunkten för denna diskussion var två artiklar i Södermanlands Nyheter. Den första Trosa ett av landets mest skuldtyngda kommuner, hävdade att med totala skulder på drygt 100 000 kronor per invånare är Trosa landets trettonde mest skuldsatta kommun.

Detta hade jag synpunkter på i en artikel Stor del av Gnestas skulder i bolag. Jag hävdade t ex att Gnestas skulder var i paritet med Trosa trots en 35:e plats enligt den första artikeln.

En insändare av en Pär Abrahamsson menade att allt var fel. Jag skrev ett svar som aldrig publicerades av Södermanlands Nyheter.

Efter att nu ha dialogat med ett antal myndigheter inkl SCB:s ansvariga Anita Brandt vet jag exakt hur det förhåller sig.

1. SCB gör aldrig någon rangordning eftersom kommunerna har olika organisationer av t ex egna fastigheter, som kan ligga i bolag eller sortera under kommun.

2. De länkar till all information finns nedan för kommun resp koncern och på t ex soldinfo etc.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/BalansKn/?rxid=6d52eca5-d226-4e31-b980-7c15f9c49c94


http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/BalansKcr/?rxid=6d52eca5-d226-4e31-b980-7c15f9c49c94


 3. Trosa och Gnesta ekonomi är helt jämbördiga och ligger högt i landet. Men flera sörmländska kommuner ligger högt.


Kommun 2016 Bostad tot
0486 Strängnäs 83 077 14 398 97 475
0484 Eskilstuna 71 601 9 939 81 540
0461 Gnesta 56 663 35 104 91 767
0488 Trosa 53 958 47 365 101 323
0481 Oxelösund 53 509 7 872 61 381
0480 Nyköping 41 567 12 686 54 253
0483 Katrineholm 16 240 56 479 72 719
0482 Flen 15 016 63 959 78 975
0428 Vingåker 12 833 54 193 67 026


4. Utsattheten är mindre för kommunernas hyresbolag eftersom en ränteökning kan slås ut på hyresgästerna medan all annan kommunal verksamhet i samma läge förmodligen innebär skattehöjningar.

5. I Gnesta kommuns skuld på 56 663 kr per invånare ingå även Gnesta Förvaltning AB skulder. Oroande är den enligt kurvorna ovan accelererande skuldsättningen vilket var utgångspunkten för mina synpunkter.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar