onsdag, maj 03, 2017

Utförsäljning av allmännyttan i Gnesta?

Vänsterpartiet i Gnesta interpellerar kommunalrådet Johan Rocklind(S) om utförsäljning av bostäder i Gnesta. 

"I Gnesta är trycket på bostäder stort. Nya bostadsområden planeras och det är inga svårigheter att få byggbolag att ta sig an projekten. Tyvärr blir ofta nya bostäder väldigt dyra. I många kommuner säljs delar av allmännyttans bostäder ut eller omvandlas till bostadsrätter. Vid utförsäljning är det vanligt att lägenheterna lyxrenoveras och därefter höjs hyrorna. Många hyresgäster har sedan inte råd att bo kvar."

På senaste kommunfullmäktige ville dock Rocklind inte besvara interpellationen med en tämligen luddig motivering. Vänsterpartiet har därför skrivit ett öppet brev http://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-johan-rocklind-fran-v/ som publiceras i dagens Södermanlands Nyheter, som avslutas:

"Anser du, Johan Rocklind, att det är viktigt att Gnestahems bostäder även i fortsättningen ska finnas kvar i kommunalt ägande?"

Detta är en högst viktig fråga inte minst för låginkomsttagare som unga eller pensionärer men den kanske tarvar en del förklaringar, som kanske inte alltid är allmänt kända. 

Bostadsbolag oavsett om de är kommunala eller privata kan inte låna och bygga hur mycket som helst utan att tillföra eget kapital. Detta kapital kan man få antingen genom att man går med vinst eller att ägarna skjuter till mer pengar. Detta påverkar ett företags soliditet, som inte får bli hur låg som helst enligt bolagslagen. Kommunerna må gå med vinst ibland men avsätter ogärna dessa medel till sina bostadsbolag. Därför finns det en tendens till att man säljer för att få in nytt kapital, som man sedan kan bygga nytt för. Ibland blir det bostadsrätter, som kan säljas dyrare än vanliga lägenheter.


För att Gnesta kommun skall kunna bygga mer via Gnestahem måste bolaget få in mer kapital. Eftersom hyrorna är reglerade blir det inga större vinster. Täckning för nya bostäder måste således komma från försäljningar om man inte kan få nytt kapital eller tillräckliga vinster. 


Interpellanterna värnar om den lilla människan men verkligheten är inte alltid så enkel, som man kan tro. Dessutom är kommunens totala låneskuld snart över 1 miljard kronor med de byggen som nu planeras. Denna låneskulden ligger långt över riksgenomsnittet på ca 600 miljoner för 10.000 invånare.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar