lördag, februari 25, 2017

Det går dåligt för socialdemokrater och moderater!


Den senaste mätningen från Sentio en av de mer tillförlitliga bland sju institut som regelbundet mäter en svenska opinionen, faller socialdemokraterna med 7,8% sedan valet. Nästan lika illa är det för moderaterna som tappat 6,6%.


Vinnare är sverigedemokraterna med 14% och centerpartiet med 4,6% ökning sedan valet 2014.


Alliansen har även gått om de rödgröna och intagit en stor ledning. Men sverigedemokraterna får således nästan 27% och borde utmanas av socialdemokrater och moderater för att ta tillbaka de väljare de tappat till dem. Änskönt är dock Alliansen nu största block med betryggande majoritet när de rödgröna tappat hela 12% sedan valet.


Parti feb-17 2014 Vinst
S 23,2% 31,0% -7,8%
MP 4,7% 6,9% -2,2%
V 8,2% 5,7% 2,5%
M 16,7% 23,3% -6,6%
L 4,6% 5,4% -0,8%
KD 3,0% 4,6% -1,6%
C 10,7% 6,1% 4,6%
SD 26,9% 12,9% 14,0%
Allians 35,00% 39,4% -4,4%
Rödgröna 31,40% 43,6% -12,2%

torsdag, februari 23, 2017

Vinnare och förlorare sedan valet 2014!

Det är ganska förvirrande med alla opinionsmätningar och framför allt underligheter i bl a SVT presentationer. På Wikipedia finns alla mätningar samlade och ger en betydligt bättre överblick om vad som händer i opinionen.


Med utnyttjande av dessa siffror har vi gjort en sammanvägning av sju opinionsinstitut och jämfört med valresultatet 2014. Där vi har SD, C och V på vinnarsidan medan S, M, MP och KD finns bland förlorarna. Noterbart är även att både S och de rödgröna tappat närmare 6% sedan valet!

Fråga är var har S 5,5% och MP 2,5% tagit vägen? 


Parti feb-17 2014 Vinnare
SD 19,6 12,9 6,7
C 11,1 6,1 5,0
V 7,9 5,7 2,2
L 5,4 5,4 0,0
KD 3,6 4,6 -1,0
MP 4,4 6,9 -2,5
M 19,0 23,3 -4,3
S 25,5 31,0 -5,5
Allians 39,1 39,4 -0,3
Rödgröna 37,9 43,6 -5,7

måndag, februari 20, 2017

Den oranga pensionsbluffen 2!

De oranga kuverten ramlar nu in till förhoppningsfulla svenska skattebetalare från pensionsmyndigheten, där man får veta sina pensionspoäng och bedömd framtida pension. Eftersom folk knappast går till grannen för att jämföra, inser de flesta nog inte att det är ungefär samma pension som alla får i slutänden oavsett lön eller inbetald skatt!

 

Efter ett eget långt arbetsliv med en slutlön på långt över 40.000 kr (2006), så är vår folkpension på 15.300 kr. Dvs ca 35% av slutlönen. Pensionsmyndigheten utlovar teoretiskt möjliga pensioner på upp till 19.000 kr. Något vi kallar utopiskt efter dialog med denna myndighet!

 

Vi får nu 11.000 kr efter skatt från Pensionsmyndigheten varje månad. Det märkliga är att detta belopp är lägre än det skattefria och maximala äldreförsörjningsstödet på 11.500 kr eller garantipension kombinerad med bostadsbidrag.  Dvs har du inte betalt in ett öre i skatt och fått en låg pension, kan du alltid få äldreförsörjningsstöd, som anses vara lägsta skäliga levnadsnivå för äldre men ligger dock under den europeiska fattigdomsgränsen. Många invandrare får detta stöd, då de knappast fått några poäng i oranga kuverten och blir därmed de verkliga vinnarna!

Många har ju även idag tjänstepension. Denna är idag tillsammans med folkpensionen ca 60% av slutlönen. Men de som kommer att gå i pension de närmaste åren kommer inte att få mer än 40% från 70 års ålder. Tjänstepensionen minskar ju då. I framtiden kommer alla pensioner bli än lägre. Hur skall 400.000 arbetslösas pension ordnas?


Analysen för detta moras är, att folkpensionen är en stor politisk bluff och ett spel för gallerierna, där utbetalade pensioner är lika stora oavsett om du är den fattigaste bondmoran eller den rikaste VD. Förvisso ett jämlikt socialbidragssystem men utan korrelation till gjord samhällsinsats (skatt). De oranga kuvertens huvuduppgift är att vilseleda och lugna oroliga framtida pensionärer. Tro inte att du premieras för att du betalar hög skatt! 


Syntesen av detta moras är: Eftersom större delen av dina pensionsskatter konfiskeras och använts till annat får du se till att lindra skadorna  Se till att få tjänstepension från ditt företag och spara i statsobligationer. Har du egendom sälj och omsätt denna för eget eller barns behov innan du hamnar på ålderdomshemmet! Har du låg pension, sätt sprätt på alla dina pengar och ev egendomar. Bo i hyresrätt. Du kan alltid begära äldreförsörjningsstöd och få max 11.500 kr varje månad!

 

Tidningen Kommunalarbetaren har räknat ut att man får 440 kr mer i månaden för ett helt arbetsliv än en person som aldrig jobbat!


torsdag, februari 16, 2017

Gnesta kommundelning från insidan!

Skribenten vid kommundelningen

Södermanlands Nyheter beskriver just nu den nu 25 åriga kommundelningen från något externt perspektiv. Bo Höglander och Claes Wiklund skrev ju boken "Spelet om delningen" en utmärkt skrift som beskriver det mesta även om man inte kunnat fånga allt internt spel. Men boken rekommenderas verkligen och särskilt till dagens politiker som till stor del saknar historien.


Eftersom jag vid denna tid var den ende i Gnesta som både var med i Kommundelnings-kommittén i Gnesta, Kommunfullmäktige i Nyköping och sedermera Indelningsdelegerade i Gnesta har man ju fått en ganska bra insyn i spelet.De personer som verkligen gjorde olika insatser för kommundelningen bör ju nämnas då de inte alla förekommer i SN nuvarande granskning:

Kommundelningskommittén
Kan nämnas Christina Gustavsson(C) som skötte allt löpande, Göran Benedicks(FP) med särskilda utredningsuppdrag och kontakt med kommunfullmäktige i Nyköping, Birger Meijer(M) samt tidtabellstrogen Stig Johansson. Den förste som bidrog till vår stridskassa var faktiskt kyrkoherden i Frustuna. Vi var ju i denna grupp inte lika aktiva som Trosas motsvarande men gjorde väl ett ganska hyfsat jobb. 


Kommunfullmäktige beslut 1989-12-12
Vera Ekstrand(C), Alf Uddberg(C),Håkan Bratt(M), Sven Andersson(M), Göran Benedicks(FP), Sten E Karlsson(MP) som alla röstade ja samt Sagabritt Landelius(S),Solveig Modén(S) som röstade nej! Sagabritt var inte glad och valde att flytta från Gnesta till Nyköping efter regeringens beslut 1990-11-08.


Indelningsdelegerade 1991
Efter regeringens beslut tillsattes sk indelningsdelegerade som skulle förbereda övergången till egen kommun. Särskilt arbetsutskottet med Alf Uddberg(C) som ordförande fick då dra det tunga lasset under ett helt år!


Andra minnen
Ett tydligt minne är hur vi satt hemma hos Vera Ekstrand på Lebro. Vera, Alf, jag och Sven Andersson och planerade den nya kommunen. Vi hade även med armbågen bjudit in Sten E Karlsson och han gemenligen kallad Sten Kalle dök upp till åtminstone min förtjusning. MP har även de facto regerat ihop med Alliansen i Gnesta under 2000-talet. Sten E måste harangeras utan hans stöd hade det inte blivit någon kommundelning alls vid denna tidpunkt.

Vi hade många diskussioner om det nya kommunvapnet. Vid den tiden vara nog vi politiker från gamla Dagakommun starkast så det blev ett vapen med utgångspunkt i Björnlunda.


Delningen väckte ju förstämning hos särskilt Sagabritt Landelius(S) medan Solveig Modén(S) var mer sansad. Socialdemokraternas nye starke man i Gnesta Kurt E Larsson bidrog starkt till ett mycket gott samarbetsklimat. Något som inte är lika tydligt idag när nu Gert Nilsson(S) gått ur tiden.


Delningen såg nya aktörer i Gnesta kommun med Catrin Cedvén(FP) som blev första ordförande i socialnämnden och Gösta Johansson(C) samt Ingalill Fredriksson(C) som torde vara den med mest kunskap om Gnestas alla skolor. Inga-Britt Andersson(C) var även en av de man särskilt minns. Hon gillade dock inte centerns samarbete med socialdemokraterna 1994.


I nya fullmäktige gjorde vi om turordningen vid behandling av budget. Vi visste ju att Sten E i Nyköping brukade hållas oss vakna intill kl 0400 på morgonen med synpunkter på alla 100 sidor. I Gnesta tog vi budgeten i klump med ev reservationer. En synnerligen tidsbesparande åtgärd.


Det finns även många socialdemokrater som man minns under åren, som gjort goda insatser för kommunen. Ulf Bergner, som även han vid något tillfälle fick rejält på nöten, Kjell Bernardsson, som var KS ordförande en tid och som sagt Kurt E Larsson icke att förglömma.

Vill samtidigt passa på att lägga ett ord för insatser av KS ordföranden Håkan Bratt(M) samt senare Gert Nilsson(S) som det gick utmärkt att diskutera och samarbeta med. Där vi nog får framhålla Håkan Bratt, som en favorit bland alla KS ordförande även om kanske Ann-Sofie Lifvenhage(M) har framtiden för sig.


Har under åren tänkt skriva en bok om Gnesta kommun "Vad hände sedan". Vi får se om det blir verklighet. Men det skulle behövas eftersom dagens politiker och chefstjänstemän med några undantag saknar hela historien. Nyköping har ju ett aktivt förtroendemannaarkiv något som Gnesta kommun saknar. Något som är mindre bra.


Jag har förvisso sparat alla indelningsdelegerade- och kommunfullmäktige protokoll från 1991. Men det är förmodligen ett jättejobb. I varje fall skall vi som utlovats meddela betyg för 2007 till 2017 för dagens Gnesta-politiker. Dvs den tid jag bloggat under. Det filar jag på för närvarande. Men vi lär säkert under jubileumsåret 2017 återkomma med fler minnen.


fredag, februari 10, 2017

Gnesta kommun fyller 25 år!

Gnesta fyller 25 år! Eftersom de flesta (även Södermanlands Nyheters journalister) tycks ha glömt bort hur det gick till rekommenderar vi starkt att läsa boken Spelet om delningen skriven av journalisterna vid SN, Bo Höglander och Claes Wiklund.


Jag tror att de som verkligen jobbade med kommundelningen bloggaren, Christina Gustavsson, Sven Andersson, Kerstin Molin m fl samt icke minst Alf Uddberg och Sten E Karlsson, knappast känner igen sig i dagens artikel i Södermanlands Nyheter. Utan Sten E insats hade det dessutom inte blivit någon kommundelning vid denna tidpunkt!

Boken är bra och läsvärd även om inte ens den beskriver allt som hände!

onsdag, februari 08, 2017

Söker Nerikes Allehanda vilseleda allmänheten?Jag brukar läsa många ledare i olika landsortstidningar. Det ger till skillnad på Stockholms-eliten lite andra perspektiv på skeendena i landet. Särskilt gillar jag SN (Nyköping), GP (Göteborg), Borås tidning, NWT (Karlstad), Bohuslänningen, NT (Norrköping), VLT (Västerås) och Dalarnas Tidning. Dessutom följer jag dagligen ett 15-tal polismän på FB och twitter för att få en uppfattningar var rättsstaten är på väg. I samband med visselblåsaren Peter Springares upprop mot eländet i polismakten läste jag en ledare i tidningen Nerikes Allehanda av deras skribent Evelyn Schreiber. Ja att hon var synnerligen negativ för hans sanningar kan man ju förstå. Är man blott 27 år gammal och bor i New York vet man ju inte särskilt mycket om vardagen i kriminella kretsar. Men jag reagerar dock när hon skriver:

Återigen: Den nötta och välkända bilden av ett Sverige i förfall stämmer inte. Sveriges statsskuld hör till Europas lägsta. Vi har högst sysselsättning i Europa och medellivslängden slår nya rekord för både män och kvinnor. På 60-talet gick det 1060 invånare på varje läkare. I dag är det 292. Två internationella mätningar har visat att skolans resultat är på väg att vända uppåt, efter år av omfattande reformer. Men pensionärerna då? Tja, enligt Swedbank ökade levnadsstandarden för ett par med inkomstpension med åtta procent mellan 2005 och 2015. Under samma period ökade levnadsstandarden för en garantipensionär med 16 procent.  http://www.na.se/opinion/ledare/man-begar-brott-men-det-far-man-val-inte-saga


Jag noterar att detta nog är helt vilseledande och blåögt jämfört med dagens verklighet.


Sveriges totala skuld är ca 12.000 miljarder kronor; dvs 295% av BNP som är högst i världen efter Japan. Skulle den svenska kronan rasa likt 1992 så skulle flera banker gå omkull eftersom bankernas lån är tagna i utlandet. Varför tror ni Riksbanken är nervösa?  
http://www.di.se/artiklar/2015/9/16/sverige-i-lanetoppen/


Vi har betydligt högre arbetslöshet än t ex Tyskland. Över 20% för invandrare. Inte ens hälften är i normal sysselsättning efter 15 år.


Vi har färst antal sjukhusplatser i hela Europa 259 per 100.000 invånare. Tyskland har 850. Dessutom är det enligt regionfakta 357 personer per läkare inte 292. De få sjukhusplatserna drabbar främst äldre som skickas hem trots att de inte är färdigbehandlade och kan klara sig själva.


Sjukvården är i kaos. Man kan få vänta två veckor på att komma till läkare och få medicin eller månader för att få en tand fixad här i Sörmland. I min barndom på 50-talet kom läkaren hem när man var sjuk. Det gör de fortfarande i Tyskland. Men här skall man köras i miserabel tillstånd till vårdcentral.


Skolan är i ett bedrövligt tillstånd. Den senaste PISA var ingen förbättring men en inbromsning. Kurvan nedåt kommer dock att fortsätta när nya elever i gymnasiet saknar basala kunskaper från grundskolan. Larmen kommer tätt nu från gymnasielärare. Dessutom tar det numera 14 år att producera en ingenjör. På 60-talet tog det ca 11 år. Tre bortkastade år. Sjuksköterskor examinerades parallellt med gymnasiet etc. I skolor langas knark till grundskoleelever.  
http://www.expressen.se/kvallsposten/skandalskolan-som-vaktas-av-taggtrad/


Sverige halkar ner i HDI (Human Development Index) från fjärde till 14 och bedöms hamna på 25:e plats om några år. Kolla gärna https://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.


Min folkpension var 2009 15.159 och 2015 15.485 kr. Dvs en ökning med 2%. Den borde under dessa år ha ökat med 4,57% enligt SCB för bibehållen standard. S k garantipension är ju ingen pension utan ett socialbidrag, som utbetalas separat från 
pensionssystemet.  http://ledarsidorna.se/2016/03/professor-magnus-henrekson-framtidens-pensionarer-far-betala-notan/


Jag har stått snart 10 år i bostadskön då vi behöver en pensionärslägenhet eftersom hustrun är handikappad. Det händer ingenting i de två köer jag står Gnesta o Strängnäs. Det saknas 700.000 bostäder, vilket sålunda skulle kosta 2.100 miljarder att bygga. Pengar som inte finns någonstans. Var skall våra barn bo?  http://gbenedicks.blogspot.se/2014/01/bostadsbristen-malar-in-sig-i-ett-horn.html


Rättssamhället kan vi glömma. Vi har flest våldtäkter i hela världen, vilket FN och Amnesty kritiserat starkt. Förra året mördades 163 personer och det noterades 435 mordförsök - all time high. Dagligen överfaller olika gäng personer som misshandlas och rånas på småsaker. Domstolarna verkar stå på de kriminellas sida! Av alla de poliser jag följer råder mer eller mindre ett sammanbrott enligt utsago.  http://gbenedicks.blogspot.se/2016/11/den-svenska-polisledningen-en-europeisk.html


Handikappade och äldre får hela tiden färre resurser. Man räknar med att ca 75.000 äldre svälter ihjäl mer eller mindre varje år p g a dålig skötsel och mat. 25% av alla äldreboenden är nerlagda i en tid när det behövs fler bostäder.  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svaelten-bland-sveriges-aeldre-maste-fa-ett-slut-18577


Vi är dessutom sämst i hela världen på integration. En nödvändighet för ett jämlikt och fungerande samhälle. Ingenting görs och våra riksdagsmän med några realistiska undantag stoppar huvudet i sanden och låtsas som det regnar. Med detta skapas givetvis ett både asocialt och kriminellt samhälle. Det måste absolut skapas fler jobb om vår integration skall kallas värdig.


Det fria ordet finns bara i en smal åsiktskorridor om man får travestera Peter Wolodarski. Det är väl ändå det värsta. Därför stödjer jag de flesta uppror mot den svenska journalist-eliten även om saken inte alltid är sakrosankt. Extremvänstern ropar på rasism, när folk vill ha ordning och reda samt ett fungerande samhälle. Jag tror dessutom att Evelyn Schreiber, som ju tillhör en elit, knappast skriver för folket. 


Sverige håller rent ut sagt på att bli ett skräpland och Nerikes Allehanda bidrager uppenbarligen till att dölja verkligheten. Förmodligen för att tidningens ledarskribenter saknar både erfarenhet och kunskap om det bättre Sverige,som fanns. De flesta skribenter i yngre ålder har ju gått på de vänsterbetonade journalistkurserna och är nog både märkta och indoktrinerade för livet.


Det finns betydligt mer att adressera men jag nöjer mig med detta!