fredag, juni 16, 2017

Frustunabor fortsatt lurade!

Gnesta kommun får grönt ljus, att köra över de boende på Frönäs. Bakgrunden är att kommunen ändrat i befintlig detaljlplan och vill bygga hyreshus mitt bland villorna trots att ändringar av detaljplaner är mycket ovanliga.


Mark- och miljödomstolen godkänner nu det märkliga bygget trots protester. Beslutet kommer förmodligen att överklagas.


Läs mer här om märkligheterna.


tisdag, juni 13, 2017

Hela Gnesta kommun skall leva!


Centerpartiets Gnesta-avdelning bekymrar sig över att nära hälften av kommunens invånare inte får ta del av kommunens utveckling, som numera är helt koncentrerad till tätorten Gnesta. Vi delar i högsta grad detta påstående och påskyndar uppmärksamhet från fler partier, att kommunala investeringar behövs i hela kommunen. Även landsbygdens skattebetalare skall leva.


Sedan socialdemokraterna kom till makten 2010 har inte en enda investering gjorts i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Snedfördelningen gäller även kultur- och hembygdsföreningar, som vi tidigare påtalat på denna blogg.


På 2000 talet byggdes det nya skola i Laxne och ny förskola i Björnlunda. Tidigare hade även nytt äldreboende Ekhagen byggts i Björnlunda. Det som har skett sedan dess är att skolan i Laxne lagts ner och skolan i Stjärnhov hotas av nerläggning. Några kommunala ambitioner att bygga i ytterorterna finns inte längre trots andra löften i valrörelsen 2014.


Dessvärre finns ej heller någon dialog mellan styrande konstellation i kommunhuset i Gnesta och invånarna numera. För att citera gamla kommunalrådet Håkan Bratt(M): " En anonym politisk elit styr i Gnesta!"


Motionen

Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.


Därför vill Centerpartiet föreslå att:En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta kommun framtages snarast.

måndag, juni 12, 2017

En svensk polisiär kollaps stundar!


Det verkar uppenbart att polisledningen i Sverige tappat greppet om den kriminella utvecklingen i sk "utsatta områden" som på några få år ökat från 15 till 23. Följer man ett antal enskilda polismän på twitter så råder närmast kaos på många platser med mord, våld och öppen droghandel, som ingen vågar ge sig på!


Nu har äntligen en av mediedrakarna Dagens Nyheter insett att något ganska läskigt är på gång i det svenska samhället i allt från bostadsområden till skolor. I måndagens tidning ställer man rikspolischefen Dan Eliasson till ansvar liksom inrikesminister Anders Ygeman. Vi vill väl komplettera med att fd justitieminister Beatrice Ask har en stor del i denna pågående katastrof. Under hennes tid 2006-2014 grundlades alla problemen. Hon har nyligen petats som moderaternas rättspolitiske talesman.

Du som vanlig medborgare i landet kommer att märka detta, när polisen allt oftare uteblir vid brott eller lägger alla utredningar på hyllan. Kollapsen är nära!

"

DN: Sverige har fått fler problemområden – ”krisstämning inom polisledningen”

DN 12/6 2017. Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjar på nyhetsplats i måndagens tidning.
Antalet ”särskilt utsatta” områden har ökat från 15 till 23, enligt Polisens underrättelseavdelning. Åtta nya stadsdelar – bland annat Gottsunda i Uppsala och Lindängen i Malmö – klassas nu som brottsdrabbade i så hög grad att rättsstaten är satt i gungning.
Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som bygger osynliga murar runt hela stadsdelar. Vad följderna blir? Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som tar sig allt större friheter.
Linda Staaf, underrättelsechef för Nationella operativa avdelningen (Noa), säger till DN att myndighetens utökade lista delvis är en fråga om analysmetod. Enligt henne borde fler områden ha räknats som särskilt utsatta redan första gången som sammanställningen gjordes. Det var 2015.

Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.
Den växande listan över utsatta områden är ett kvitto på flera misslyckanden. Ett är det faktum att bara sju områdespoliser sysslar med förebyggande arbete i hela Uppsala och Knivsta – kommuner med totalt nästan en kvarts miljon invånare. "Det är ungefär vad vi skulle behöva enbart i Gottsunda", säger lokalpolisområdeschefen Jale Poljarevius till DN.
Stockholmsinsatsen Mareld inleddes förra sommaren med målet att bryta den onda cirkeln av våld och misstro i Rinkeby/Tensta, Husby, Södertälje och Botkyrka. Men bemanningen är ett stort problem. Det var från början tänkt att man skulle hinna rekrytera 160 poliser till kraftsamlingen på ett år. Men bara 60 tjänster är tillsatta.
När siffrorna tyder på att den systemhotande brottsligheten sprider sig faller ansvaret därför tungt på rikspolischefen Dan Eliasson. Polisen tycks inte ens förmå uppfylla sina egna planer.
Eliasson har hittills inte velat offentliggöra listan över utsatta områden. "Jättekänsligt", säger en källa till DN.
Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.


Polisens kris: Den strukturella dumheten

Ledarsidorna: Johan Westerholm
Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjat . Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som kapslar in stadsdelar. Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som skapar ett parallellt rättssystem. Detta är antingen en medveten eller omedveten utveckling.
DN:s ledare klassar situationen som systemhotande vilket sannolikt är en passande term. Ansvaret för situationen vilar tungt på inrikesminister Ygeman men främst på rikspolischefen Dan Eliasson. Situationen har växt sedan hans tillträde och han har aktivt förvärrat den, trots löften så sent som den 20:e januari i år om att kurvorna skulle vända.

Regeringens motstånd till fler poliser och bättre kunskap, trots ord om motsatsen, är kompakt. Kanske inte av Anders Ygeman men motståndet som genomsyrar statsförvaltningen i övrigt är solitt.
Inte bara situationen i de särskilt utsatta områdena är systemhotande. Krisen i polisen är systemhotande och ansvaret är inte bara Dan Eliassons. Systemfelen ligger i den politiska ledningen som inte förmått eller har haft som ambition att agera i tid.  Som inte haft som ambition att se till något annat än de personliga karriärerna i bästa fall. I sämsta fall har de haft en vilja att utveckla ett annat samhälle. Som det i de särskilt utsatta områdena. Enklaver med egen rättsordning.
Polisen är ett exempel på hur en ”strukturell dumhet” tillåtits växa fram. Där Eliasson bara är en logisk konsekvens av en systemhotande utveckling som ligger på en helt annan nivå. 

torsdag, juni 01, 2017

Faked News a la Sveriges Television


I dag kom SCB ut med en av sina få opinionsundersökningar. När nu moderaterna får 18,1% så skallar budskapet från stats-TV, "Ras för moderaterna". "Moderaterna är illa ute" etc. Inte ett ord om att socialdemokraterna är minst lika illa ute.

Det finns sju institut som gör månatliga mätningar samt SB med några få om året. Socialdemokraterna ligger i dessa mätningar mellan 24%-29% men i SCB får man 31%. Tittar man efter hur SCB lyckats tidigare finner man att SCB är sämst och tippade förra valet fel med 8%. Man har socialdemokraterna 4-5% för högt hela tiden i förhållande till valresultat

Enligt min mening fungerar Sentio och Yougov bäst. Och tittar man på resultatet i maj i förhållande till valet 2014 så har socialdemokraterna backat med 7% och moderaterna med mer blygsamma 5,4%. När kunde ni ta del av detta på SVT TEXT. Ja aldrig, då man hela tiden bara publicerar vinklade alternativt de mätningar som det går bra för socialdemokrater.

Sveriges Television är numera på samma nivå som statstelevisionen i Ungern och Polen. Man stödjer helt enkelt sittande regering. Med detta är det klart att SVT sysslar med felaktiga och falska nyheter sk Faked News.

Vill du som har egen integritet kolla in vad som händer i opinionen rekommenderas att besöka Wikipedia, som har alla mätningar från 2000 talet i detalj.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018


https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2014

Tänk vilken skillnad det är på SVT rapportering och kommentarer jämfört med TV4 mycket populäre kommentator Marcus Oscarsson, som framstår som mycket objektiv i sitt värv.

https://www.facebook.com/marcus.oscarsson.7/?fref=ts

onsdag, maj 03, 2017

Utförsäljning av allmännyttan i Gnesta?

Vänsterpartiet i Gnesta interpellerar kommunalrådet Johan Rocklind(S) om utförsäljning av bostäder i Gnesta. 

"I Gnesta är trycket på bostäder stort. Nya bostadsområden planeras och det är inga svårigheter att få byggbolag att ta sig an projekten. Tyvärr blir ofta nya bostäder väldigt dyra. I många kommuner säljs delar av allmännyttans bostäder ut eller omvandlas till bostadsrätter. Vid utförsäljning är det vanligt att lägenheterna lyxrenoveras och därefter höjs hyrorna. Många hyresgäster har sedan inte råd att bo kvar."

På senaste kommunfullmäktige ville dock Rocklind inte besvara interpellationen med en tämligen luddig motivering. Vänsterpartiet har därför skrivit ett öppet brev http://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-johan-rocklind-fran-v/ som publiceras i dagens Södermanlands Nyheter, som avslutas:

"Anser du, Johan Rocklind, att det är viktigt att Gnestahems bostäder även i fortsättningen ska finnas kvar i kommunalt ägande?"

Detta är en högst viktig fråga inte minst för låginkomsttagare som unga eller pensionärer men den kanske tarvar en del förklaringar, som kanske inte alltid är allmänt kända. 

Bostadsbolag oavsett om de är kommunala eller privata kan inte låna och bygga hur mycket som helst utan att tillföra eget kapital. Detta kapital kan man få antingen genom att man går med vinst eller att ägarna skjuter till mer pengar. Detta påverkar ett företags soliditet, som inte får bli hur låg som helst enligt bolagslagen. Kommunerna må gå med vinst ibland men avsätter ogärna dessa medel till sina bostadsbolag. Därför finns det en tendens till att man säljer för att få in nytt kapital, som man sedan kan bygga nytt för. Ibland blir det bostadsrätter, som kan säljas dyrare än vanliga lägenheter.


För att Gnesta kommun skall kunna bygga mer via Gnestahem måste bolaget få in mer kapital. Eftersom hyrorna är reglerade blir det inga större vinster. Täckning för nya bostäder måste således komma från försäljningar om man inte kan få nytt kapital eller tillräckliga vinster. 


Interpellanterna värnar om den lilla människan men verkligheten är inte alltid så enkel, som man kan tro. Dessutom är kommunens totala låneskuld snart över 1 miljard kronor med de byggen som nu planeras. Denna låneskulden ligger långt över riksgenomsnittet på ca 600 miljoner för 10.000 invånare.

tisdag, april 11, 2017

Första väljaropinionen sedan terroristdådet i Stockholm


Opinionsinstitutet Sentio var först ute med mätningar av opinionsläget i Sverige efter terrorattentatet i Stockholm. Centerpartiet backar medan övriga allianspartier ökar något. Sverigedemokraterna fortsätter sin frammarsch med all time high 27,2%.

Även Socialdemokrater och Vänsterparti minskar medan Miljöpartiet ökar något. Alltjämt är de rödgröna 3% större än alliansen.


Det parlamentariska läget om detta vore valresultat 2018 är tämligen komplicerat. Inget block får majoritet. En stor koalition mellan S och M är ej heller möjlig och Centerpartiet som en tid svävat lite mellan blocken gör ingen som helst skillnad för rödgröna blocket inte ens om Liberalerna går till vänster.


Tre möjligheter återstår, att S fortsätter att regera ensamma med stöd av V, MP och SD eller att M och KD regerar med stöd av SD. Varken C eller L kan ju under inga omständigheter samarbeta med SD och V.


Den tredje möjligheten är ju att S och M försöker ta tillbaka väljare från SD och genom att föreslå en mer hållbar integration och fokuserar på dagens verkliga problem med sjukvård, äldreomsorg, rättssäkerhet och skola.  Ett mått på denna tendens är att de flesta partier med självaktning nu vill utöka polisens anställda. Från att ha varit stenhårt negativa föreslår nu S-kongressen nu senast 10.000 nya tjänster inom polisen.


Vänstern har ju länge haft fokus på ökade skatter och "Vinster i välfärden". Men det är inget man vinner ett val på. Snarare kan detta experiment leda till ett än värre kaos inom näringslivet, sjukvård och äldreomsorg! Så vi lär nog snart få se många utspel med syfte att minska SD inflytande. 


Man skulle ju kunna börja med att återta kontrollen igen av territoriet Sverige. Idag kan ju vem som helst göra vad som helst utan påföljd. Obama regimen i USA hotade ju att dra in Sveriges visumfrihet om det inte blev bättre ordning. Men fortfarande driver 60.000 svenska pass omkring i världen utan kontroll. Trump regimen kan mycket väl komma att göra slag i saken. Bättre ordning och rättssäkerhet välkomnar nog de flesta invånare i Sverige. 


Sverige utgör en terroristbas i Europa. De stora händelser som timat i Paris och Bryssel har en gemensam nämnare; de ledande terroristerna levde och försörjdes av Sverige. Det kostar mycket väldigt mycket, när det gäller renommé och utländsk investeringsvilja! Här måste vi bli ljusår mycket bättre!


Nya Moderaterna synes ha noterat att det politiska landskapet sakta men säkert håller på att rejält förändras i landet. När skall Socialdemokraterna som de facto förlorat flest väljare sedan valet 2014 inse detsamma?


tisdag, april 04, 2017

Tussilago farfara och längtan!
Så här års vid tiden för Tussilago ankomst brukar vi skriva några rader och påstå att våren är kommen. Något som vi längtat efter under den mörka vintern. I år tycks våren ha kommit på en gång med både blå- och vitsippor som tussilago. Häromveckan gick Svinsjön upp ungefär som normalt och nu är även Marvikarna isfria till ynnest för storlommen som hoade igår och fiskljusparet som finns i Mellan-Marviken. Även vattenståndet är åter normalt till allas glädje.Hela långa vintern har vi annars matats med världens elände. Varje dag refereras av svenska media en amerikan vid namn Trump. Något som börjar bli ganska tjatigt särskilt när dennes beslut i princip är lika sin företrädares.


I Sverige tar sociala medier mer och mer befälet, vilket dock är en underbar demokratisk utveckling. Något som verkar ogillas av Sveriges Television. SVT granskar ju numera inte makten längre utan de som granskar makten. En ganska märkligt utveckling men inte förvånande om man vill bli uppmärksammad som en statstelevision.

Nej ur led är tiden med mycket kaos inom skola, vård, omsorg och rättsväsende. Något vi knappast förknippar med en välfärdsstat. Men längtan till vår, ljus, värme och en grönskande tid kan ingen ta ifrån oss!


På denna blogg sänder vi ut ett rop om denna sköna längtan varje år sedan 2011. Och varför inte fundera på detta med den vackra låten J'attendrai.tisdag, mars 28, 2017

Det går segt för Alliansen just nu!


Nu har rödgröna övertagit ledningen igen över alliansen, när både moderater och liberaler backar. Centerpartiet håller upp det hela runt dryga 10%. Sverigedemokraterna behåller ledningen som största parti.


Det ser således inte ut som vi kan få en majoritet för alliansen till valet 2018. Det innebär att med allianspartiernas samlade hållning visavi SD så kommer Stefan Löfven att kunna fortsätta att regera med stöd av V. Väljarna röstar höger och regeringen styr vänster med än mer höjda skatter. 


Vinnare och förlorare sedan valet 2014 redovisas nedan:


Parti Vinnare
SD 13,1%
C 4,9%
V 3,2%
L -1,5%
KD -2,2%
MP -3,5%
S -6,9%
M -8,1%
Allians -6,9%
Rödgröna -7,2%

måndag, mars 20, 2017

Det våras för centerpartiet i Gnesta!


Hur kommer det att gå i kommunalvalet i Gnesta 2018? Om man tittar på dagens sammanvägda opinionssiffror från 7 institut och jämför med valresultatet i Gnesta 2014 så blir det en del omkastningar till alliansens fördel. Tar man även hänsyn till nuvarande majoritets njugghet med ytterområdena så finns det goda skäl att misstänka att moderaterna tappar 2 mandat. Även socialdemokraterna kan tappa två mandat kanske ett till centerpartiet men mer troligt ett mandat, som då går till vänsterpartiet. Ett parti som bedrivit en ganska aktiv politik under mandatperioden. 


Den stora vinnaren i dagens opinionsläge kan då centerpartiet bli med minst 3 nya mandat och kanske näst största parti i Gnesta sedan 1994. Det är givetvis farligt att moderaterna under innevarande valperiod lekt med elden! Något som centerpartiet hade bitter erfarenhet av under 90-talet.


Liberalerna verkar tyvärr ha gått in i koma om det nu inte sker något under och sverigedemokraterna, som av tradition haft det trögt i Gnesta och saknar politiker, kan nog bara tillgodoräkna sig ett nytt mandat. Miljöpartiet får nog däremot räkna med ett tämligen svidande bakslag om inget oförutsett inträffar.


Gnesta kommuns kommunalråd kan mycket väl komma att heta Håkan Ekstrand(C) när matchen är slut även om Ann-Sofie Lifvenhage(M) fortfarande utgör en stark konkurrent.


Parti 2018 2014       Vinst
S 8 9 -1
MP 2 4 -2
V 3 2 1
M 7 9 -2
L 1 1 0
KD 0 0 0
C 7 4 3
SD 3 2 1
Allians 15 14 1
Rödgröna 13 15 -2

tisdag, mars 14, 2017

Informationskollaps - faked news?

Det pågår fn ett enormt informationskrig på sociala medier, där enskilda personer börjar få allt större makt på bekostnad av traditionella medier tidningar och TV. Den gamla elitistiska makten med Sveriges Television, Dagens Nyheter m fl utmanas allt starkare av enskilda men rejält pålästa individer, som påvisar många felaktigheter i samhällsbevakningen. 


Samtidigt så pågår ett informationskrig och alltmer sk Faked News sprids på nätet för att inte tala om att riktade cyber-attacker börjar bli legio!Yttersta högern och vänstern representerad av tidningar som Fria Tider och ETC! pucklar på varandra friskt så mycket det går och i vanliga media kan man nu börja urskilja två stora grupperingar med Svenska Dagbladet, Expressen, Göteborgs-posten samt merparten av landsortstidningarna i en ringhörnan och Sveriges Television, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Dalademokraten i den andra ringhörnan.


Framträdande är nu många nya kvinnliga ledarskribenter som Alice Teodorescu i GP, Sakine Madon i VLT, Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet och naturligtvis den mest framträdande Anna Dahlberg i Expressen. På vänstersidan har man mer ett grabbigt gäng med Peter Wolodarski, Dagens Nyheter, Anders Lindberg, Aftonbladet och Göran Greider i Dalademokraten. Eller varför inte Jan Guillou i Aftonbladet.


I Södermanland försöker Södermanlands Nyheter hålla en ganska ren liberal hållning medan Eskilstuna-kuriren och Axel Voronov synes ha hamnat mer i vänstersörjan. 


Att allt fler kommer till tals på Internet innebär även att påhopp och hatiska uttalanden ökar. Något som de facto tidningar och TV hade monopol på tidigare. Något som man på intet vis vill erkänna! I denna kontext har det då dykt upp diverse konstiga förslag från regeringen att begränsa Yttrandefriheten en av Sveriges Grundlagar. Denna debatt pågår fortfarande.


Regeringen med Stefan Löfven har det svårt och anklagas för faktaresistens men slår tillbaka med faked news etc. Bilden av Sverige har blivit en het potatis, där det dock knappast är Fox News som är mest kritiskt. Vi som dagligen tittar på utländsk TV och tidningsnyheter ser en allt sämre sverigebild från Daily Mail, Daily Mirror, Guardian, CNN, CBS, CNBC, ZDF, BILD, Die Welt för att inte tala om RT1 (ryska ettan) som gjort ett famöst reportage om kriminalitet i Malmö.


I o m det amerikanska valet blir vi även medvetna om att olika stater försöker påverka både nyhetsflöde (faked news) och ingripa rent tekniskt i olika sammanhang. Internet har blivit en tummelplats för åsikter, hat, faked news, kriminella som vill tjäna pengar samt stater som bedriver informationskrig mm. Man kan verkligen undra om det goda samhället hänger med att skydda medborgaren, som blir allt mer beroende av att vara uppkopplad när som helst.


Mitt i denna kopiösa röra håller det svenska rättssystemet att klappa ihop. Vem som helst kan uppenbarligen kalla någon för vad som helst utan konsekvens. Något som tidigare kunde modereras av media. Att skylla polisens tillkortakommande på en omorganisation känns ganska långsökt. Men en fåtalig polisorganisation om 20.000 poliser som borde vara 30.000 med europeiskt mått mätt samt en kriminalitetet som ökar rejält fungerar givetvis inte detta i längden. Lägg därtill en till synes halvstarrig regering som inte ökar polisens budget så lär det knappast bli bättre! 


Många journalister inkl SVT fokuserar nu på vad en viss Donald Trump sysslar med i inrikespolitiken. Något som möjligen kan vara intressant för dem som vill bortse från alla problem vi har på hemmaplan. Kaos i vård, bostadsmarknad, skola, äldreomsorg, pensions- och rättssystem samt integration. Världens högsta skatter o en regering som motverkar eget företagande och stänger ute europeiska företag, som vill in på den svenska marknaden. "Sverige går bra" säger finansministern men glömmer samtidigt bort att vi har flest skulder i hela världen efter Japan 12.000 miljarder!


Det som i slutänden även är mycket oroande är framtiden för framför allt landsortspressen. Kommer denna att dö sotdöden? Hur kommer presstödet att utformas i framtiden? Kommer enbart ett tämligen subjektivt Public Service att finnas kvar. Dvs enbart en ren statstelevisionen likt en totalitär stat?


Ja så här rörigt har det nog aldrig varit sedan 2:a världskriget slutade. Kommer det att sluta med att ingen har något som helst förtroende för någonting? Kommer information att sakna allt värde framgent? Och vem tror på viralgranskaren?

onsdag, mars 08, 2017

Jämställdhet inte bara pengar utan mer rätt till sin person!


Idag på den internationella kvinnodagen måste man tyvärr konstatera att kvinnorna i Sverige får det allt sämre. Inte minst ökar det kroppsliga våldet exponentiellt! För den som har glömt bort vad jämställdhet är för något upprepar vi de fyra huvudpunkterna:


1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet.

3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Redan 2014 bloggade vi om detta på denna blogg och i stort har ingenting hänt. Snarare har det blivit värre genom händelser som i Köln, Kungsan och Kalmar! 


Stöd gärna organisationer som http://fatta.nu/ , när rikspolitiker och media sviker svenska kvinnor och starkt undviker detta ämne! Var finns alla feministiska politiker och chefredaktörer? Knappast i Sverige!


Ann Heberlein: Denna åttonde mars, Internationella kvinnodagen, önskar jag tillnyktring och uppvaknande. Det är hög tid att agera nu och stå upp för alla flickors och kvinnors fri och rättigheter. 

lördag, februari 25, 2017

Det går dåligt för socialdemokrater och moderater!


Den senaste mätningen från Sentio en av de mer tillförlitliga bland sju institut som regelbundet mäter en svenska opinionen, faller socialdemokraterna med 7,8% sedan valet. Nästan lika illa är det för moderaterna som tappat 6,6%.


Vinnare är sverigedemokraterna med 14% och centerpartiet med 4,6% ökning sedan valet 2014.


Alliansen har även gått om de rödgröna och intagit en stor ledning. Men sverigedemokraterna får således nästan 27% och borde utmanas av socialdemokrater och moderater för att ta tillbaka de väljare de tappat till dem. Änskönt är dock Alliansen nu största block med betryggande majoritet när de rödgröna tappat hela 12% sedan valet.


Parti feb-17 2014 Vinst
S 23,2% 31,0% -7,8%
MP 4,7% 6,9% -2,2%
V 8,2% 5,7% 2,5%
M 16,7% 23,3% -6,6%
L 4,6% 5,4% -0,8%
KD 3,0% 4,6% -1,6%
C 10,7% 6,1% 4,6%
SD 26,9% 12,9% 14,0%
Allians 35,00% 39,4% -4,4%
Rödgröna 31,40% 43,6% -12,2%

torsdag, februari 23, 2017

Vinnare och förlorare sedan valet 2014!

Det är ganska förvirrande med alla opinionsmätningar och framför allt underligheter i bl a SVT presentationer. På Wikipedia finns alla mätningar samlade och ger en betydligt bättre överblick om vad som händer i opinionen.


Med utnyttjande av dessa siffror har vi gjort en sammanvägning av sju opinionsinstitut och jämfört med valresultatet 2014. Där vi har SD, C och V på vinnarsidan medan S, M, MP och KD finns bland förlorarna. Noterbart är även att både S och de rödgröna tappat närmare 6% sedan valet!

Fråga är var har S 5,5% och MP 2,5% tagit vägen? 


Parti feb-17 2014 Vinnare
SD 19,6 12,9 6,7
C 11,1 6,1 5,0
V 7,9 5,7 2,2
L 5,4 5,4 0,0
KD 3,6 4,6 -1,0
MP 4,4 6,9 -2,5
M 19,0 23,3 -4,3
S 25,5 31,0 -5,5
Allians 39,1 39,4 -0,3
Rödgröna 37,9 43,6 -5,7

måndag, februari 20, 2017

Den oranga pensionsbluffen 2!

De oranga kuverten ramlar nu in till förhoppningsfulla svenska skattebetalare från pensionsmyndigheten, där man får veta sina pensionspoäng och bedömd framtida pension. Eftersom folk knappast går till grannen för att jämföra, inser de flesta nog inte att det är ungefär samma pension som alla får i slutänden oavsett lön eller inbetald skatt!

 

Efter ett eget långt arbetsliv med en slutlön på långt över 40.000 kr (2006), så är vår folkpension på 15.300 kr. Dvs ca 35% av slutlönen. Pensionsmyndigheten utlovar teoretiskt möjliga pensioner på upp till 19.000 kr. Något vi kallar utopiskt efter dialog med denna myndighet!

 

Vi får nu 11.000 kr efter skatt från Pensionsmyndigheten varje månad. Det märkliga är att detta belopp är lägre än det skattefria och maximala äldreförsörjningsstödet på 11.500 kr eller garantipension kombinerad med bostadsbidrag.  Dvs har du inte betalt in ett öre i skatt och fått en låg pension, kan du alltid få äldreförsörjningsstöd, som anses vara lägsta skäliga levnadsnivå för äldre men ligger dock under den europeiska fattigdomsgränsen. Många invandrare får detta stöd, då de knappast fått några poäng i oranga kuverten och blir därmed de verkliga vinnarna!

Många har ju även idag tjänstepension. Denna är idag tillsammans med folkpensionen ca 60% av slutlönen. Men de som kommer att gå i pension de närmaste åren kommer inte att få mer än 40% från 70 års ålder. Tjänstepensionen minskar ju då. I framtiden kommer alla pensioner bli än lägre. Hur skall 400.000 arbetslösas pension ordnas?


Analysen för detta moras är, att folkpensionen är en stor politisk bluff och ett spel för gallerierna, där utbetalade pensioner är lika stora oavsett om du är den fattigaste bondmoran eller den rikaste VD. Förvisso ett jämlikt socialbidragssystem men utan korrelation till gjord samhällsinsats (skatt). De oranga kuvertens huvuduppgift är att vilseleda och lugna oroliga framtida pensionärer. Tro inte att du premieras för att du betalar hög skatt! 


Syntesen av detta moras är: Eftersom större delen av dina pensionsskatter konfiskeras och använts till annat får du se till att lindra skadorna  Se till att få tjänstepension från ditt företag och spara i statsobligationer. Har du egendom sälj och omsätt denna för eget eller barns behov innan du hamnar på ålderdomshemmet! Har du låg pension, sätt sprätt på alla dina pengar och ev egendomar. Bo i hyresrätt. Du kan alltid begära äldreförsörjningsstöd och få max 11.500 kr varje månad!

 

Tidningen Kommunalarbetaren har räknat ut att man får 440 kr mer i månaden för ett helt arbetsliv än en person som aldrig jobbat!


torsdag, februari 16, 2017

Gnesta kommundelning från insidan!

Skribenten vid kommundelningen

Södermanlands Nyheter beskriver just nu den nu 25 åriga kommundelningen från något externt perspektiv. Bo Höglander och Claes Wiklund skrev ju boken "Spelet om delningen" en utmärkt skrift som beskriver det mesta även om man inte kunnat fånga allt internt spel. Men boken rekommenderas verkligen och särskilt till dagens politiker som till stor del saknar historien.


Eftersom jag vid denna tid var den ende i Gnesta som både var med i Kommundelnings-kommittén i Gnesta, Kommunfullmäktige i Nyköping och sedermera Indelningsdelegerade i Gnesta har man ju fått en ganska bra insyn i spelet.De personer som verkligen gjorde olika insatser för kommundelningen bör ju nämnas då de inte alla förekommer i SN nuvarande granskning:

Kommundelningskommittén
Kan nämnas Christina Gustavsson(C) som skötte allt löpande, Göran Benedicks(FP) med särskilda utredningsuppdrag och kontakt med kommunfullmäktige i Nyköping, Birger Meijer(M) samt tidtabellstrogen Stig Johansson. Den förste som bidrog till vår stridskassa var faktiskt kyrkoherden i Frustuna. Vi var ju i denna grupp inte lika aktiva som Trosas motsvarande men gjorde väl ett ganska hyfsat jobb. 


Kommunfullmäktige beslut 1989-12-12
Vera Ekstrand(C), Alf Uddberg(C),Håkan Bratt(M), Sven Andersson(M), Göran Benedicks(FP), Sten E Karlsson(MP) som alla röstade ja samt Sagabritt Landelius(S),Solveig Modén(S) som röstade nej! Sagabritt var inte glad och valde att flytta från Gnesta till Nyköping efter regeringens beslut 1990-11-08.


Indelningsdelegerade 1991
Efter regeringens beslut tillsattes sk indelningsdelegerade som skulle förbereda övergången till egen kommun. Särskilt arbetsutskottet med Alf Uddberg(C) som ordförande fick då dra det tunga lasset under ett helt år!


Andra minnen
Ett tydligt minne är hur vi satt hemma hos Vera Ekstrand på Lebro. Vera, Alf, jag och Sven Andersson och planerade den nya kommunen. Vi hade även med armbågen bjudit in Sten E Karlsson och han gemenligen kallad Sten Kalle dök upp till åtminstone min förtjusning. MP har även de facto regerat ihop med Alliansen i Gnesta under 2000-talet. Sten E måste harangeras utan hans stöd hade det inte blivit någon kommundelning alls vid denna tidpunkt.

Vi hade många diskussioner om det nya kommunvapnet. Vid den tiden vara nog vi politiker från gamla Dagakommun starkast så det blev ett vapen med utgångspunkt i Björnlunda.


Delningen väckte ju förstämning hos särskilt Sagabritt Landelius(S) medan Solveig Modén(S) var mer sansad. Socialdemokraternas nye starke man i Gnesta Kurt E Larsson bidrog starkt till ett mycket gott samarbetsklimat. Något som inte är lika tydligt idag när nu Gert Nilsson(S) gått ur tiden.


Delningen såg nya aktörer i Gnesta kommun med Catrin Cedvén(FP) som blev första ordförande i socialnämnden och Gösta Johansson(C) samt Ingalill Fredriksson(C) som torde vara den med mest kunskap om Gnestas alla skolor. Inga-Britt Andersson(C) var även en av de man särskilt minns. Hon gillade dock inte centerns samarbete med socialdemokraterna 1994.


I nya fullmäktige gjorde vi om turordningen vid behandling av budget. Vi visste ju att Sten E i Nyköping brukade hållas oss vakna intill kl 0400 på morgonen med synpunkter på alla 100 sidor. I Gnesta tog vi budgeten i klump med ev reservationer. En synnerligen tidsbesparande åtgärd.


Det finns även många socialdemokrater som man minns under åren, som gjort goda insatser för kommunen. Ulf Bergner, som även han vid något tillfälle fick rejält på nöten, Kjell Bernardsson, som var KS ordförande en tid och som sagt Kurt E Larsson icke att förglömma.

Vill samtidigt passa på att lägga ett ord för insatser av KS ordföranden Håkan Bratt(M) samt senare Gert Nilsson(S) som det gick utmärkt att diskutera och samarbeta med. Där vi nog får framhålla Håkan Bratt, som en favorit bland alla KS ordförande även om kanske Ann-Sofie Lifvenhage(M) har framtiden för sig.


Har under åren tänkt skriva en bok om Gnesta kommun "Vad hände sedan". Vi får se om det blir verklighet. Men det skulle behövas eftersom dagens politiker och chefstjänstemän med några undantag saknar hela historien. Nyköping har ju ett aktivt förtroendemannaarkiv något som Gnesta kommun saknar. Något som är mindre bra.


Jag har förvisso sparat alla indelningsdelegerade- och kommunfullmäktige protokoll från 1991. Men det är förmodligen ett jättejobb. I varje fall skall vi som utlovats meddela betyg för 2007 till 2017 för dagens Gnesta-politiker. Dvs den tid jag bloggat under. Det filar jag på för närvarande. Men vi lär säkert under jubileumsåret 2017 återkomma med fler minnen.


fredag, februari 10, 2017

Gnesta kommun fyller 25 år!

Gnesta fyller 25 år! Eftersom de flesta (även Södermanlands Nyheters journalister) tycks ha glömt bort hur det gick till rekommenderar vi starkt att läsa boken Spelet om delningen skriven av journalisterna vid SN, Bo Höglander och Claes Wiklund.


Jag tror att de som verkligen jobbade med kommundelningen bloggaren, Christina Gustavsson, Sven Andersson, Kerstin Molin m fl samt icke minst Alf Uddberg och Sten E Karlsson, knappast känner igen sig i dagens artikel i Södermanlands Nyheter. Utan Sten E insats hade det dessutom inte blivit någon kommundelning vid denna tidpunkt!

Boken är bra och läsvärd även om inte ens den beskriver allt som hände!

onsdag, februari 08, 2017

Söker Nerikes Allehanda vilseleda allmänheten?Jag brukar läsa många ledare i olika landsortstidningar. Det ger till skillnad på Stockholms-eliten lite andra perspektiv på skeendena i landet. Särskilt gillar jag SN (Nyköping), GP (Göteborg), Borås tidning, NWT (Karlstad), Bohuslänningen, NT (Norrköping), VLT (Västerås) och Dalarnas Tidning. Dessutom följer jag dagligen ett 15-tal polismän på FB och twitter för att få en uppfattningar var rättsstaten är på väg. I samband med visselblåsaren Peter Springares upprop mot eländet i polismakten läste jag en ledare i tidningen Nerikes Allehanda av deras skribent Evelyn Schreiber. Ja att hon var synnerligen negativ för hans sanningar kan man ju förstå. Är man blott 27 år gammal och bor i New York vet man ju inte särskilt mycket om vardagen i kriminella kretsar. Men jag reagerar dock när hon skriver:

Återigen: Den nötta och välkända bilden av ett Sverige i förfall stämmer inte. Sveriges statsskuld hör till Europas lägsta. Vi har högst sysselsättning i Europa och medellivslängden slår nya rekord för både män och kvinnor. På 60-talet gick det 1060 invånare på varje läkare. I dag är det 292. Två internationella mätningar har visat att skolans resultat är på väg att vända uppåt, efter år av omfattande reformer. Men pensionärerna då? Tja, enligt Swedbank ökade levnadsstandarden för ett par med inkomstpension med åtta procent mellan 2005 och 2015. Under samma period ökade levnadsstandarden för en garantipensionär med 16 procent.  http://www.na.se/opinion/ledare/man-begar-brott-men-det-far-man-val-inte-saga


Jag noterar att detta nog är helt vilseledande och blåögt jämfört med dagens verklighet.


Sveriges totala skuld är ca 12.000 miljarder kronor; dvs 295% av BNP som är högst i världen efter Japan. Skulle den svenska kronan rasa likt 1992 så skulle flera banker gå omkull eftersom bankernas lån är tagna i utlandet. Varför tror ni Riksbanken är nervösa?  
http://www.di.se/artiklar/2015/9/16/sverige-i-lanetoppen/


Vi har betydligt högre arbetslöshet än t ex Tyskland. Över 20% för invandrare. Inte ens hälften är i normal sysselsättning efter 15 år.


Vi har färst antal sjukhusplatser i hela Europa 259 per 100.000 invånare. Tyskland har 850. Dessutom är det enligt regionfakta 357 personer per läkare inte 292. De få sjukhusplatserna drabbar främst äldre som skickas hem trots att de inte är färdigbehandlade och kan klara sig själva.


Sjukvården är i kaos. Man kan få vänta två veckor på att komma till läkare och få medicin eller månader för att få en tand fixad här i Sörmland. I min barndom på 50-talet kom läkaren hem när man var sjuk. Det gör de fortfarande i Tyskland. Men här skall man köras i miserabel tillstånd till vårdcentral.


Skolan är i ett bedrövligt tillstånd. Den senaste PISA var ingen förbättring men en inbromsning. Kurvan nedåt kommer dock att fortsätta när nya elever i gymnasiet saknar basala kunskaper från grundskolan. Larmen kommer tätt nu från gymnasielärare. Dessutom tar det numera 14 år att producera en ingenjör. På 60-talet tog det ca 11 år. Tre bortkastade år. Sjuksköterskor examinerades parallellt med gymnasiet etc. I skolor langas knark till grundskoleelever.  
http://www.expressen.se/kvallsposten/skandalskolan-som-vaktas-av-taggtrad/


Sverige halkar ner i HDI (Human Development Index) från fjärde till 14 och bedöms hamna på 25:e plats om några år. Kolla gärna https://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.


Min folkpension var 2009 15.159 och 2015 15.485 kr. Dvs en ökning med 2%. Den borde under dessa år ha ökat med 4,57% enligt SCB för bibehållen standard. S k garantipension är ju ingen pension utan ett socialbidrag, som utbetalas separat från 
pensionssystemet.  http://ledarsidorna.se/2016/03/professor-magnus-henrekson-framtidens-pensionarer-far-betala-notan/


Jag har stått snart 10 år i bostadskön då vi behöver en pensionärslägenhet eftersom hustrun är handikappad. Det händer ingenting i de två köer jag står Gnesta o Strängnäs. Det saknas 700.000 bostäder, vilket sålunda skulle kosta 2.100 miljarder att bygga. Pengar som inte finns någonstans. Var skall våra barn bo?  http://gbenedicks.blogspot.se/2014/01/bostadsbristen-malar-in-sig-i-ett-horn.html


Rättssamhället kan vi glömma. Vi har flest våldtäkter i hela världen, vilket FN och Amnesty kritiserat starkt. Förra året mördades 163 personer och det noterades 435 mordförsök - all time high. Dagligen överfaller olika gäng personer som misshandlas och rånas på småsaker. Domstolarna verkar stå på de kriminellas sida! Av alla de poliser jag följer råder mer eller mindre ett sammanbrott enligt utsago.  http://gbenedicks.blogspot.se/2016/11/den-svenska-polisledningen-en-europeisk.html


Handikappade och äldre får hela tiden färre resurser. Man räknar med att ca 75.000 äldre svälter ihjäl mer eller mindre varje år p g a dålig skötsel och mat. 25% av alla äldreboenden är nerlagda i en tid när det behövs fler bostäder.  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svaelten-bland-sveriges-aeldre-maste-fa-ett-slut-18577


Vi är dessutom sämst i hela världen på integration. En nödvändighet för ett jämlikt och fungerande samhälle. Ingenting görs och våra riksdagsmän med några realistiska undantag stoppar huvudet i sanden och låtsas som det regnar. Med detta skapas givetvis ett både asocialt och kriminellt samhälle. Det måste absolut skapas fler jobb om vår integration skall kallas värdig.


Det fria ordet finns bara i en smal åsiktskorridor om man får travestera Peter Wolodarski. Det är väl ändå det värsta. Därför stödjer jag de flesta uppror mot den svenska journalist-eliten även om saken inte alltid är sakrosankt. Extremvänstern ropar på rasism, när folk vill ha ordning och reda samt ett fungerande samhälle. Jag tror dessutom att Evelyn Schreiber, som ju tillhör en elit, knappast skriver för folket. 


Sverige håller rent ut sagt på att bli ett skräpland och Nerikes Allehanda bidrager uppenbarligen till att dölja verkligheten. Förmodligen för att tidningens ledarskribenter saknar både erfarenhet och kunskap om det bättre Sverige,som fanns. De flesta skribenter i yngre ålder har ju gått på de vänsterbetonade journalistkurserna och är nog både märkta och indoktrinerade för livet.


Det finns betydligt mer att adressera men jag nöjer mig med detta!