torsdag, februari 16, 2017

Gnesta kommundelning från insidan!

Skribenten vid kommundelningen

Södermanlands Nyheter beskriver just nu den nu 25 åriga kommundelningen från något externt perspektiv. Bo Höglander och Claes Wiklund skrev ju boken "Spelet om delningen" en utmärkt skrift som beskriver det mesta även om man inte kunnat fånga allt internt spel. Men boken rekommenderas verkligen och särskilt till dagens politiker utan historien.


Eftersom jag vid denna tid var den ende i Gnesta som både var med i Kommundelnings-kommittén i Gnesta, Kommunfullmäktige i Nyköping och sedermera Indelningsdelegerade i Gnesta har man ju fått en ganska bra insyn i spelet.De personer som verkligen gjorde olika insatser för kommundelningen bör ju nämnas då de inte alla förekommer i SN nuvarande granskning:

Kommundelningskommittén
Kan nämnas Christina Gustavsson(C) som skötte allt löpande, Göran Benedicks(FP) med särskilda utredningsuppdrag och kontakt med kommunfullmäktige i Nyköping, Birger Meijer(M) samt tidtabellstrogen Stig Johansson. Den förste som bidrog till vår stridskassa var faktiskt kyrkoherden i Frustuna. Vi var ju i denna grupp inte lika aktiva som Trosas motsvarande men gjorde väl ett ganska hyfsat jobb. 


Kommunfullmäktige beslut 1989-12-12
Vera Ekstrand(C), Alf Uddberg(C),Håkan Bratt(M), Sven Andersson(M), Göran Benedicks(FP), Sten E Karlsson(MP) som alla röstade ja samt Sagabritt Landelius(S),Solveig Modén(S) som röstade nej! Sagabritt var inte glad och valde att flytta från Gnesta till Nyköping efter regeringens beslut 1990-11-08.


Indelningsdelegerade 1991
Efter regeringens beslut tillsattes sk indelningsdelegerade som skulle förbereda övergången till egen kommun. Särskilt arbetsutskottet med Alf Uddberg(C) som ordförande fick då dra det tunga lasset.


Andra minnen
Ett tydligt minne är hur vi satt hemma hos Vera Ekstrand på Lebro. Vera, jag och Sven Andersson och planerade den nya kommunen. Vi hade även bjudit in Sten E Karlsson och han gemenligen kallad Sten Kalle dök upp till vår förtjusning. MP har även de facto regerat ihop med Alliansen i Gnesta under 2000-talet. Sten E måste harangeras utan hans stöd hade det inte blivit någon kommundelning alls.

Vi hade många diskussioner om det nya kommunvapnet. Vid den tiden vara nog vi politiker från gamla Dagakommun starkast så det blev ett vapen med utgångspunkt i Björnlunda.


Delningen väckte ju förstämning hos särskilt Sagabritt Landelius(S) medan Solveig Modén(S) var mer sansad. Socialdemokraternas nye starke man i Gnesta Kurt E Larsson bidrog starkt till ett mycket gott samarbetsklimat. Något som inte är lika tydligt idag när nu Gert Nilsson(S) gått ur tiden.


Delningen såg nya aktörer i Gnesta kommun med Catrin Cedvén(FP) som blev första ordförande i socialnämnden och Gösta Johansson(C) samt Ingalill Fredriksson(C) som torde vara den med mest kunskap om Gnestas alla skolor. Inga-Britt Andersson(C) var även en av de man särskilt minns. Hon tog ju särskilt illa vid sig av centerns samarbete med socialdemokraterna 1994.


I nya fullmäktige gjorde vi om turordningen vid behandling av budget. Vi visste ju att Sten E i Nyköping brukade hållas oss vakna intill kl 0400 på morgonen med synpunkter på alla 100 sidor. I Gnesta tog vi budgeten i klump med ev reservationer. En synnerligen tidsbesparande åtgärd.


Det finns även många socialdemokrater som man minns under åren, som gjort goda insatser för kommunen. Ulf Bergner, som även han vid något tillfälle fick rejält på nöten, Kjell Bernardsson, som var KS ordförande en tid och som sagt Kurt E Larsson icke att förglömma.

Vill samtidigt passa på att lägga ett ord för insatser av KS ordföranden Håkan Bratt(M) samt senare Gert Nilsson(S) som det gick utmärkt att diskutera och samarbeta med. Där vi nog får framhålla Håkan Bratt, som en favorit bland alla KS ordförande även om kanske Ann-Sofie Lifvenhage(M) har framtiden för sig.


Har under åren tänkt skriva en bok om Gnesta kommun "Vad hände sedan". Vi får se om det blir verklighet. Men det skulle behövas eftersom dagens politiker med några undantag saknar hela historien. Nyköping har ju ett aktivt förtroendemannaarkiv något som Gnesta kommun saknar. Något som är mindre bra.


Jag har förvisso sparat alla indelningsdelegerade- och kommunfullmäktige protokoll från 1991. Men det är förmodligen ett jättejobb. I varje fall skall vi som utlovats meddela betyg för 2007 till 2017 för dagens Gnesta-politiker. Dvs den tid jag bloggat under. Det filar jag på för närvarande. Men vi lär säkert under jubileumsåret 2017 återkomma med fler minnen.fredag, februari 10, 2017

Gnesta kommun fyller 25 år!

Gnesta fyller 25 år! Eftersom de flesta (även Södermanlands Nyheters journalister) tycks ha glömt bort hur det gick till rekommenderar vi starkt att läsa boken Spelet om delningen skriven av journalisterna vid SN, Bo Höglander och Claes Wiklund.


Jag tror att de som verkligen jobbade med kommundelningen bloggaren, Christina Gustavsson, Sven Andersson, Wäinö Andersson, Kerstin Molin m fl samt icke minst Alf Uddberg och Sten E Karlsson, knappast känner igen sig i dagens artikel i Södermanlands Nyheter. Utan Sten E insats hade det dessutom inte blivit någon kommundelning vid denna tidpunkt!

Boken är bra och läsvärd även om inte ens den beskriver allt som hände!

onsdag, februari 08, 2017

Söker Nerikes Allehanda vilseleda allmänheten?Jag brukar läsa många ledare i olika landsortstidningar. Det ger till skillnad på Stockholms-eliten lite andra perspektiv på skeendena i landet. Särskilt gillar jag SN (Nyköping), GP (Göteborg), Borås tidning, NWT (Karlstad), Bohuslänningen, NT (Norrköping), VLT (Västerås) och Dalarnas Tidning. Dessutom följer jag dagligen ett 15-tal polismän på FB och twitter för att få en uppfattningar var rättsstaten är på väg. I samband med visselblåsaren Peter Springares upprop mot eländet i polismakten läste jag en ledare i tidningen Nerikes Allehanda av deras skribent Evelyn Schreiber. Ja att hon var synnerligen negativ för hans sanningar kan man ju förstå. Är man blott 27 år gammal och bor i New York vet man ju inte särskilt mycket om vardagen i kriminella kretsar. Men jag reagerar dock när hon skriver:

Återigen: Den nötta och välkända bilden av ett Sverige i förfall stämmer inte. Sveriges statsskuld hör till Europas lägsta. Vi har högst sysselsättning i Europa och medellivslängden slår nya rekord för både män och kvinnor. På 60-talet gick det 1060 invånare på varje läkare. I dag är det 292. Två internationella mätningar har visat att skolans resultat är på väg att vända uppåt, efter år av omfattande reformer. Men pensionärerna då? Tja, enligt Swedbank ökade levnadsstandarden för ett par med inkomstpension med åtta procent mellan 2005 och 2015. Under samma period ökade levnadsstandarden för en garantipensionär med 16 procent.  http://www.na.se/opinion/ledare/man-begar-brott-men-det-far-man-val-inte-saga


Jag noterar att detta nog är helt vilseledande och blåögt jämfört med dagens verklighet.


Sveriges totala skuld är ca 12.000 miljarder kronor; dvs 295% av BNP som är högst i världen efter Japan. Skulle den svenska kronan rasa likt 1992 så skulle flera banker gå omkull eftersom bankernas lån är tagna i utlandet. Varför tror ni Riksbanken är nervösa?  
http://www.di.se/artiklar/2015/9/16/sverige-i-lanetoppen/


Vi har betydligt högre arbetslöshet än t ex Tyskland. Över 20% för invandrare. Inte ens hälften är i normal sysselsättning efter 15 år.


Vi har färst antal sjukhusplatser i hela Europa 259 per 100.000 invånare. Tyskland har 850. Dessutom är det enligt regionfakta 357 personer per läkare inte 292. De få sjukhusplatserna drabbar främst äldre som skickas hem trots att de inte är färdigbehandlade och kan klara sig själva.


Sjukvården är i kaos. Man kan få vänta två veckor på att komma till läkare och få medicin eller månader för att få en tand fixad här i Sörmland. I min barndom på 50-talet kom läkaren hem när man var sjuk. Det gör de fortfarande i Tyskland. Men här skall man köras i miserabel tillstånd till vårdcentral.


Skolan är i ett bedrövligt tillstånd. Den senaste PISA var ingen förbättring men en inbromsning. Kurvan nedåt kommer dock att fortsätta när nya elever i gymnasiet saknar basala kunskaper från grundskolan. Larmen kommer tätt nu från gymnasielärare. Dessutom tar det numera 14 år att producera en ingenjör. På 60-talet tog det ca 11 år. Tre bortkastade år. Sjuksköterskor examinerades parallellt med gymnasiet etc. I skolor langas knark till grundskoleelever.  
http://www.expressen.se/kvallsposten/skandalskolan-som-vaktas-av-taggtrad/


Sverige halkar ner i HDI (Human Development Index) från fjärde till 14 och bedöms hamna på 25:e plats om några år. Kolla gärna https://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.


Min folkpension var 2009 15.159 och 2015 15.485 kr. Dvs en ökning med 2%. Den borde under dessa år ha ökat med 4,57% enligt SCB för bibehållen standard. S k garantipension är ju ingen pension utan ett socialbidrag, som utbetalas separat från 
pensionssystemet.  http://ledarsidorna.se/2016/03/professor-magnus-henrekson-framtidens-pensionarer-far-betala-notan/


Jag har stått snart 10 år i bostadskön då vi behöver en pensionärslägenhet eftersom hustrun är handikappad. Det händer ingenting i de två köer jag står Gnesta o Strängnäs. Det saknas 700.000 bostäder, vilket sålunda skulle kosta 2.100 miljarder att bygga. Pengar som inte finns någonstans. Var skall våra barn bo?  http://gbenedicks.blogspot.se/2014/01/bostadsbristen-malar-in-sig-i-ett-horn.html


Rättssamhället kan vi glömma. Vi har flest våldtäkter i hela världen, vilket FN och Amnesty kritiserat starkt. Förra året mördades 163 personer och det noterades 435 mordförsök - all time high. Dagligen överfaller olika gäng personer som misshandlas och rånas på småsaker. Domstolarna verkar stå på de kriminellas sida! Av alla de poliser jag följer råder mer eller mindre ett sammanbrott enligt utsago.  http://gbenedicks.blogspot.se/2016/11/den-svenska-polisledningen-en-europeisk.html


Handikappade och äldre får hela tiden färre resurser. Man räknar med att ca 75.000 äldre svälter ihjäl mer eller mindre varje år p g a dålig skötsel och mat. 25% av alla äldreboenden är nerlagda i en tid när det behövs fler bostäder.  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svaelten-bland-sveriges-aeldre-maste-fa-ett-slut-18577


Vi är dessutom sämst i hela världen på integration. En nödvändighet för ett jämlikt och fungerande samhälle. Ingenting görs och våra riksdagsmän med några realistiska undantag stoppar huvudet i sanden och låtsas som det regnar. Med detta skapas givetvis ett både asocialt och kriminellt samhälle. Det måste absolut skapas fler jobb om vår integration skall kallas värdig.


Det fria ordet finns bara i en smal åsiktskorridor om man får travestera Peter Wolodarski. Det är väl ändå det värsta. Därför stödjer jag de flesta uppror mot den svenska journalist-eliten även om saken inte alltid är sakrosankt. Extremvänstern ropar på rasism, när folk vill ha ordning och reda samt ett fungerande samhälle. Jag tror dessutom att Evelyn Schreiber, som ju tillhör en elit, knappast skriver för folket. 


Sverige håller rent ut sagt på att bli ett skräpland och Nerikes Allehanda bidrager uppenbarligen till att dölja verkligheten. Förmodligen för att tidningens ledarskribenter saknar både erfarenhet och kunskap om det bättre Sverige,som fanns. De flesta skribenter i yngre ålder har ju gått på den vänsterextrema journalisthögskolan och är nog både märkta och indoktrinerade för livet.


Det finns betydligt mer att adressera men jag nöjer mig med detta!

God natt Leif G.W. Persson

Tisdagen den 12 mars år 2013 skrev vi nedanstående på denna blogg och omdömet kvarstår:


Efter att ha sett kvällens Brott i SVT1 med bl a G.W. Persson, så inser man att han nog skall ägna sig mer åt kostölder i Stjärnhov än att vara profet kring polisens organisationsarbete.

G.W. må vara kompetent i polisärenden. Men i allvarlig strid, skottlossning och terroristverksamhet är inte hans avdelning. Han har nog aldrig gjort lumpen!

Programmet visade ganska otäcka scener kring den djupa kriminaliteten i landet. Det är ganska underligt att dessa gangsters inte är inlåsta på livstid, vilket de förmodligen hade varit i vilket annat land som helst.

Striden om den nationella insatsstyrkan eller de sk piketerna är dock inte särskilt intressanta. När det gäller allvarlig terrorism och hotet mot den svenska staten räcker knappast polisens resurser till. Ett större hot mot det svenska samhället kan bara klaras av försvarsmakten. Något som en del tycker är obehagligt men ändock utgör en grundpelare i den svenska försvarsdoktrinen.

Den utrustning och utbildning för strid som svenska poliser har är inte särskilt upphetsande. Man har inga granatkastare, vilket är ett måste i nära strid. Man har inga pansarbrytande vapen. Man har inga flygplan eller helikoptrar med eldkapacitet etc.

GW har ju blivit lite av en tisdagsidol men börjar nog bli lite sliten, vilket pekar mot att han kanske mer bör avnjuta sin pension fortsättningsvis.

Herr Persson är inte längre professor eftersom han slutat att utbilda och är knappast heller emeritus med hänsyn till ett ganska ansträngt förhållande till polisskolan. Vi ser fram mot hans lösande av ko-problemen i Gnesta kommun. I detta avseende har han vårt fulla förtroende till annat bevisats!


Vi anbefaller starkt att Persson låter whiskyflaskan vara och tar en dos kallocain (sanningsserum). Det blir bra förmodligen bra mycket bättre!

söndag, januari 22, 2017

Varför äldre misshandlas i Sverige!Det har väl för de flesta framgått väldigt tydligt att de äldre i vårt samhälle behandlas dåligt ja ofta hänsynslöst. Ofta är det kommunerna och deras hemtjänst som anklagas för denna förödande behandling, som torde vara unik i Europa. Fortfarande sjuka dumpas av sjukhusen till kommunerna eller i hemmen. Personer som oftast inte kan ta hand om sig själva. Larmen kommer tätare och tätare. Man räknar idag med 75.000 personer svälter ihjäl varje år.


Vem har hört någon ledande politiker i regering eller riksdag bekymra sig över detta? Eller i din egen kommun?


Men läser man statistik över hur många sjukhusplatser det finns i Europa klarnar det hel nog betydligt bättre. I Sverige skickar man hem patienter till okända öden i hemmen. I Tyskland får de vara kvar på sjukhuset intill de tillfrisknat. I Tyskland har man tre gånger fler sjukhusplatser per capita. 823 platser per 100.000 invånare. I Sverige har vi minst av alla länder 254 platser.

Vem sa att vi levde i ett humant samhälle?

Opinionen i januari 2017 enligt Yougov!
Moderaterna är månadens vinnare med 2,4% plus medan Socialdemokraterna är förlorare med minus 2,4%. Både Kristdemokraterna och Miljöpartiet hamnar under spärren till Riksdagen och Liberalerna kommer farligt nära med 4,5%.  Alliansen går framåt totalt och är nu 4% större än de Rödgröna.


Vinnare och förlorare
M 2,4
V 0,9
C 0,5
SD 0,5
MP -0,3
L -0,4
KD -1,4
S -2,8

lördag, januari 14, 2017

Det osänkbara landet!

Fredrik Kärrholm

De flesta svenskar är nationalister, liksom statsminister Löfven. I synnerhet svenskar i storstäderna, surdegs-bakande och genusmedvetna svenskar som är tryggt förvissade om att vårt samhälle är det bästa och mest stabila som någonsin existerat. Vi har kommit längst, förkunnas gärna och med emfas.

Det är en udda form av nationalism men icke desto mindre nationalism: en föreställning om den egna nationen som unik och överlägsen. Även om en progressiv svensk helst undviker sådana förlegade begrepp. Det är förmodligen här förklaringen kan sökas till att många svenskar är mycket oroade över klimatförändringar, men inte särskilt oroade över samhällsutvecklingen.

Den grova brottsligheten ökar. Hänsynslös ligism breder ut sig. Segregationen förvärras. Arbetslösheten bland invandrare är enorm. Statens skuldsättning växer. Skatterna höjs. Företag flyttar utomlands. Överbeläggningen i sjukvården tilltar. Sjukvårdsköer växer. Bostadsbristen eskalerar. Skolresultaten är alltjämt usla. Kvaliteten i högskolan sjunker. Och pensions-prognoserna är negativa. Men det är ingen fara, tänker den gode svensken – det kommer nog snart att lösa sig till det bättre, vi bor ju trots allt i Sverige.

Låt oss kalla det Titanic-nationalism. En föreställning om nationen som osänkbar, too great to fail . Trots att båten lutar 15 grader; trots att människor kommer uppspringandes från tredje klass och ropar att det läcker in iskallt vatten; trots allt sitter vi lugnt kvar vid borden, äter vår dessert och diskuterar en fjärde pappamånad. Ingen vill höra på gnäll, och lika lite på alarmerande analyser. Framför allt inte när orkestern spelar.

Men ingen båt och inget land är osänkbart. Även om också de allmänna historiekunskaperna har försämrats krävs inte mer än ett par sökningar via Google för att finna gott om exempel på välfungerande samhällen som krackelerat. Ofta till följd av folkvandring eller politiskt vanstyre, inte sällan i kombination.

Passagerare i första klass har förvisso mindre anledning till oro, ty de har företräde till livbåtarna. Dyra bostadsrätter och villor i trygga områden. Privata sjukvårdsförsäkringar och hyfsade skolor. Politiker nickar samtidigt betryggande och tillsätter ytterligare en samordnare.

Förmodligen är det inte utan betydelse att vårt land är ett av de äldsta i världen. Vi har aldrig varit ockuperade och vår existens har aldrig varit hotad i verklig mening. De flesta svenskar tycks ha en intuitiv känsla av att Sverige alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Kanske är det därför vi, jämfört med andra europeiska folk, sällan viftar med flaggor eller tar ton till nationalsången.


Kanske är det också därför många svenskar tror att vårt samhälle är osänkbart. Och kanske kommer därför reaktionen att bli oväntat kraftig med insikten om motsatsen.

Fredrik Kärrholm är polis och kriminolog. Texten är oavkortad återgiven från Svenska Dagbladet 2017-01-14.


onsdag, januari 11, 2017

Polisen i Sörmland struntar i medborgarnas säkerhet! Laglöst land!

Nyss har vi nåtts av BRÅ årliga trygghetsundersökning, där man själva konstaterar att var tredje kvinna är rädd att gå ut p g a risk för överfall. BRÅ säger att situationen är alarmerande. Det som även är tämligen alarmerande är att inga av landets ledande politiker har några synpunkter på detta! Ja givetvis får Anders Ygeman svara i SVT/TV4 men övriga är tysta!


Noterade idag att systembolaget i Oxelösund dagen före julafton fick påhälsning av ett gäng, som stal sprit, antastade och hotade kunderna samt betedde sig skrämmande ute på torget. Än mer skrämmande är att polisen trots att det tar 10 minuter att åka från Nyköping, fullständigt struntade i detta. 


I Södermanlands Nyheter kan man läsa att "Det handlade om fem-sju personer, alla män, som kom in i butiken och började plocka på sig spritflaskor. Dessutom var de hotfulla mot folk, säger Lennart Ahlin, länsvakthavande befäl vid polisen i Sörmland.

Fick ni tag i dem?

– Vi var faktiskt inte på plats utan hade fullt upp med annat just då. Nu är klockan runt 20 och det är troligtvis för sent för att hitta dem.


Debattören Johan Westerholm tar upp detta i ett inlägg idag på Facebook. Texten kan läsas här.


Polisen i Nyköping har ändå 120 poliser till sitt förfogande. Betydligt fler per capita än andra kommuner i Sörmland. Tänk på din egen säkerhet och rösta på något parti som vill dig väl 2018! 

måndag, januari 09, 2017

Mer än 250 poliser saknas i Sörmland!Professorn i nationalekonomi Charlotta Mellander, som forskar om regional utveckling vid Handelshögskolan i Jönköping har tagit sig för att granska hur många poliser det finns i landets kommuner och jämfört med antalet anställda vid svenska systembolag. En nog så intressant servicejämförelse. Om vi fokuserar en stund på polisen så är det en brist på ca 250 poliser i Sörmland jämfört med riket i övrigt. I Sörmland saknar 4 kommuner polisstation. Ja man räknar inte in servicekontor typ Gnesta, där man har öppet en dag i veckan.

Sverige har idag ca 22.000 poliser men antalet minskar pga att många säger upp sig. Skulle vi nå upp till europeisk standard så skulle vi ha drygt 30.000 poliser, så det är inte undra på att man går på knäna men en brant ökad brottskurva kombinerad med en tämligen oduglig organisation.


Leif GW Persson uttalade senast att det borde finnas 25 poliser i Gnesta kommun. Men som sagt - ingen anställd. Vill man läsa hela rapporten så klickar man här! Observera att siffrorna är från 2013. SCB hänger inte riktigt med i svängarna.


Någon kan hävda att Nyköping kan ju serva både Gnesta och Trosa. Men det är faktiskt 35 minuters körtid från Nyköping till centrala Gnesta och till norra delen av kommunen tar det 50 minuter. När jag bevittnade rånet mot ICA för några år sedan, tog det 35 minuter innan polis fanns på plats. Det går faktiskt fortare att köra mellan Södertälje och Gnesta!


Den svenska polisledningen

Något som är märklig är att ledningen av landets polis, består av en grupp på åtta personer varav bara hälften är poliser. Det är de sju regionpolischeferna samt rikspolischefen Dan Eliasson. Av dessa är tre starkt ifrågasatta och idag noterades att chefen för Region Syd kastat in handduken.


Rikspolischef, Dan Eliasson, fd statssekreterare

Region Norr, Dan Persson, polis

Region Mitt, Carin Götblad, förskollärare/jurist

Region Norr, Klas Johansson, polis

Region Stockholm, Ulf Johansson, polis

Region Syd, Annika Stenberg, jurist (har avgått)

Region Öst, Ulrika Herbst, jurist

Region Väst, Klas Friberg, polis


Förutom Dan Eliasson vars avgång krävts av de flesta oppositionspartierna i riksdagen finns även Carin Götblad, som inte heller varit särskilt framgångsrik på Gotland och i Stockholm. Hon har ju dessutom varit regeringens samordnare mot våld i nära relationer 2012–2014. Ett arbete som väl får betraktas som ett fullständigt misslyckande. Här kan man läsa mer om Götblad, som tillika är medlem av den hemliga och kritiserade organisationen HILDA.


Och allmänhetens förtroende för polisen minskar drastiskt enligt Aftonbladet.


Och hur var det med anställda på systembolaget? Ja alla kommuner har systembolag och anställda. Flest i Nyköping och Eskilstuna med 28 vardera ned till 7 i de mindre kommunerna.