fredag, december 02, 2016

Skiftande opinionsmätningar i november 2016

Jämför man olika opinionsmätningar så finner man olika resultat. De som var ojämförligt bäst att tippa valet 2014 var Sentio och Youov, som genom sin konstruktion har närmare noll % bortfall medan t ex SCB i senaste undersökningen hade 44% bortfall; dvs nästan hälften av tillfrågade svarade ej. Man kan tycka att detta är ett allvarligt bortfall, som begränsar SCB:s trovärdighet.


Vi noterar att Alliansen är störst i flera mätningar trots att SVT påstår att de rödgröna är störst. Vill man bilda sig en egen uppfattning kan man kolla in denna hemsida!

onsdag, november 30, 2016

Nej inte så bra resultat i TIMMS som det framstår i media!


Under dagen har det hållits direktsänd presskonferens med Gustav Fridolin(MP) och regeringen kring det "positiva" resultatet av matematik och fysik prov som kallas TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study som genomförs av Internationella energirådet. Rapporten kommer veckan innan PISA 2015 presenteras.


Men resultatet kanske inte är så där jättebra om man jämför Sverige med övriga länder. Man kan nog säga att resultatet är fortsatt skrämmande dåligt för ett högteknologiskt land.


TIMSS visar att andelen elever i årskurs 8 som presterade på avancerad nivå i matematik har minskat från 12 % år 1995 till 3 % år 2016.


Andel elever som presterar på avancerad nivå i matematik (åk8)
Singapore: 54%
Sydkorea 43%
Japan: 34%
England: 10%
Norge: 5%
Sverige: 3%


Andel elever som presterar på avancerad nivå i matematik (åk4)
Hong Kong: 45%
Sydkorea 35%
Japan: 32%
Norge: 14%
Danmark: 12%
Sverige: 5%


Expressen konstaterar Skåla inte än. Problemen är enorma!

tisdag, november 29, 2016

En utmärkt strategi för digitalt lärande i Gnesta skolor!

Ordf Annika Eriksson(S), v ordf Sven Andersson(M) och förvaltningschefen Christina Thunberg 


Vi besökte under måndagen Barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att dels lyssna till nämndens nya ordförande Annika Eriksson(S) dels att ta del av den strategiska plan för digitalt lärande, som utarbetats av Erika Isaksson och Kerstin Andersson i enlighet med den nationella planen.


Annika Eriksson är ju ny som ordförande efter Linda Lundin och kommer närmast från "socialnämnden", som v ordförande. Hon verkade föra klubban med ackuratess och stämningen var mycket konstruktiv och god bland nämndens ledamöter.


Mitt eget stora intressen är ju IT efter 30 år i branschen och 100-talet kurser som fritidslärare i ämnet på olika skolor. Det man kan utläsa är att planen är väldigt genomarbetad och omfattar:


● Alla barn och elever i Gnestas förskolor och skolor utvecklar en adekvat digital kompetens.

● Förskolan och skolan präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och därmed bidrar till en stimulerande lärmiljö.

● Genom att digitaliseringens möjligheter tas tillvara, bidrar de digitala verktygen och resurserna till att verksamheten effektiviseras och tidsåtgången minskas.

Det blir ofta i sådana här sammanhang ett stort fokus på datorer och andra tekniska prylar. Men den stora utmaningen är ju att hantera stödsystem så att inlärningen effektiviseras. Här finns då en stor utmaning för lärarkåren som Ewa Fagerström(V) påpekade vid mötet. Kommunen avser dock att satsa resurser på fortbildning av lärare.


Att snabbt finna information och kritiskt granska samt syntetisera det hela, ger möjlighet till snabbare inlärning och förmåga till utnyttjande. När det gäller ämnen som matematik, fysik och kemi kan det vara lite knepigare.


Men ambitionen är utmärkt och kan kanske bryta trenden med nedåtgående betygskurvor i kommunen, som nyligen presenterades av SKL. Vi önskar Annika Eriksson och nämnden lycka till med sitt värv.


Här kan man även ta del av fler synpunkter på IT-strategin!

I Gnesta hemligstämplar man detaljplaner!

Som mycket intresserad av samhällsbyggnad försöker man ta del av vad som händer på byggnadsfronten i Gnesta kommun. Men i kallelser och protokoll har Samhällsbyggnadsnämnden infört sekretess på alla planer. Något som vi ställer oss tämligen frågande till. Att man inte publicerar myndighetsutövning mot enskild person är ju förståeligt men varför mörka detaljplaner, vars syfte ju är att informera allmänheten. Då blir det väldigt underligt!


måndag, november 28, 2016

Ett försvinnande kulturpris i Gnesta!


Vi har ju noterat kulturens tillkortakommande efter det att man i Gnesta lade ner Kultur- och fritidsnämnden. Dessa gamle ordförande Berndt Ullström(S) finns numera som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden. Jag träffade honom idag när jag besökte nämnden för att bl a lyssna på den nya ordföranden Annika Eriksson(S). Tror att både jag och Berndt saknar denna nämnd, som nog borde återuppstå 2019.

Nu har vi meddelats att kulturpriset som delats ut sedan kommunen startade 1992 försvinner ur kommunens omsorg. Något som känns ganska trist, då kommunen nu 2017 firar sitt 25 års jubileum! Man uppmanar verkligen ledande politiker att ta ett krafttag och utdela priset vid kommunfullmäktiges möte den 19 december efter det att den årliga jultallriken inmundigats!

Jag nominerar härmed 
 Imad Alshatti med vänner för konstverket på Solbacka Integrationscenter (bilden ovan) till kulturpriset 2016! Inte bara ett konstverk utan ett gemensamt mångkulturellt projekt!


Pristagare över åren!


2015 Stjärnhovs IK2014 Östra Sörmlands Gruvförening, 2013 Death Row, 2012 Åsa Englund, 2011 Powerteatern, 2010 Ateljé 42, 2009 Gnesta Musiksällskap, 2008 Skottvångs gruva;Jan Holmberg och Maria Bystedt, 2007 Konstrundan, 2006 Gnesta Kulturförening, 2005 Frustuna hembygdsförening, 2004 Gnesta Revysällskap, 2003 Olle Olsson, 2002 Ivan Bratt, 2001 Pär Sörman, 2000 Leif Brixmark, 1999 Marie-Louise Lorentzon, 1998 Sive Karlsson, 1997 Gnesta Musikskola/Rune Gnestadius, 1996 Björnlunda hembygdsförening, 1995 CG Ohlsson, 1994 Bengt Landin, 1993 Pär och Marianne Furå, 1992 Anne-Christine och Kjell Blomberg.


Synpunkter i Södermanlands Nyheter på detta!

.

I väntan på PISA 2015Hela Sverige väntar spänt på nästa PISA rapport. Kanske särskilt i Gnesta, där skolresultaten blivit betydligt sämre på senare år med placering 274 bland Sveriges 290 kommuner. Kommer nu djupdykningen från 2012 att fortsätta? Förra mätningen publicerades 2013 och vi skrev lite om detta ungefär så här:


Den nya sk Pisa-rapporten 2012 påvisar enligt snabba kommentarer från det alltid retoriska Lärarförbundet, att Sverige sjunker som en sten i kunskapsnivå för 15-åringar i ämnena matematik och naturvetenskap. Man ligger nu under OECD medel sedan förra mätningen 2009. Även Sveriges Radio har ett högt tonläge utan att närmare försöka göra någon analys av orsakerna! SVT Rapport talar om "nattsvart" läge. 


I svenska medier förs debatten i en hög och hätsk stämning. I utländska media behandlas samma rapport med saklighet och utan politiska övertoner.


Men mer kanske man inte skall begära av journalisterna vid Rapport - förmodligen även derivat av flumskolan! När det gäller Public Service och den politiska oppositionen så låtsas man inte om att nedgången började redan år 2000, när Baylan(S) var skolminister. I början av 2000-talet var SVT inte ett dugg intresserade av några nergångar för då styrde de rödgröna. Av dessa nu mer eller mindre kritiska uttalanden kan man tro att hela svenska skolan håller på och sjunker. Men det handlar således om matematik och naturvetenskap.


" Vi förlorar på alla fronter och befinner oss i ett mycket kritiskt läge. Sverige tappar ju både de elever som har det allra tuffast och de högpresterande. Resultaten sjunker som en sten i de här rapporterna", säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.  Hon fortsätter," Det är tydligt att den svenska utbildningspolitiken leder fel och att goda förutsättningar för såväl lärare som elever inte levereras. Det duger inte att vara sämst i Norden. En mindre likvärdig skola och sämre resultat rakt igenom är det höga priset vi har fått betala för det fria skolvalet."


Detta uttalande utgör faktiskt en logisk kullerbytta. En likvärdig skola minskar kunskapsklyftan mellan topp och botten. En motsatt skola, som den gamla (realskolan, läroverken) ökar kunskapsklyftan mellan topp och botten. Eftersom ingen av dessa extremer nu satisfieras av Pisa-rapporten, som ju pekar på en bibehållen kunskapsklyfta men att alla totalt blir sämre, så har knappast valfrihet med detta att göra. Eftersom skolan är kommunal så kan det finnas olika ekonomiska satsningar ute i kommunerna, något som regeringen knappast kan lastas för. Om skolan var statlig, som före 1991 kanske det skulle vara bättre i detta avseende.


Problemen är tre, att så många invandrarungdomar inplaceras i den svenska skolans ordinarie klassystemet med ytterst begränsade kunskaper i svenska och att det råder stor oordning i många skolor, där mertiden ägas åt social träning istället för kunskap. Kraven i skolan har utarmats över åren. Betygen ökar medan kunskaperna sjunker.  


För att klara skolan för nya svenskar och ge dem en bättre framtid än usla betyg, borde man införa en särskild språkorienterad undervisning för invandrarungdomar. Här gör skolan förmodligen fel idag, när språkvana elever hindras i sin inlärning av språksvaga elever, vilket även satisfieras av Pisa-rapporten. 


Sedan kan man verkligen undra över - vad som oftast inte nämns i sammanhanget, när det skall utkrävas politisk hämnd för det dåliga resultaten, att Jan Björklund alltid hamnar i fokus när dagens problem grundlagts av den f d skolministern Ibrahim Baylan(S) tillsammans med Göran Perssons kommunalisering av skolan. Idag är det Gustav Fridolin(MP) som får schavottera!

 
Att kunskaperna dessutom sjunker mest i matematik och naturvetenskap är väl heller inget man behöver vara raketingenjör för att inse. En omfattande teknikfientligheten och den tidigare kravlösheten på sökande till gymnasier och högskolor, som supportas av media, börjar nu uppvisa sina negativa effekter!


Framtida kunskapsnivåer kommer enligt vår uppfattning bara att bli sämre och sämre oavsett, vilken regering vi har efter valet 2014 med den nu rådande allmänna slappheten och med juridikstuderande på högskolan som stavar brott med å!


När teknikfientlighet och kravlöshet till linjer på högskolan slår igenom med full kraft, då kommer även grunden för vår välfärd - industrin - att drabbas!  Vi satsar i Sverige mer på skolan än vad Finland gör. Men Finland drar ifrån! Varför då? Ordning och reda i klassen. Rätt elev på rätt plats!  Grundförutsättningar för ett kreativt inlärande. 

torsdag, november 24, 2016

Inga tillfälligheter om LSS, Björnlunda o Ekhagen!
Äldreminister Åsa Regnér(S) är i besparingstagen och minskar nu resurserna och reglerna för LSS; dvs lagen om särskilt stöd för funktionshindrade m fl. Att en rullstolsburen 50 åring skall behöva bo på det särskilda äldreboendet i Björnlunda tillsammans med ett antal människor som med dagens vård befinner sig i livet slutskede är nog symptomatiskt men illavarslande.


LSS som var bl a förre liberale socialministern Bengt Westerbergs ögonsten riskeras nu att urholkas kraftigt med förd politik både på riksplan och kommunalt. Funktionshindrade verkar nu vara nästa grupp som skall stramas åt till förmån för annan verksamhet. Givetvis noteras omfattande protester på sociala media inte minst från DHR.


Enligt vanligtvis välunderrättade Södermanlands Nyheter påstår chefen för socialförvaltningen i Gnesta Ann Malmström att redovisat boende är helt egen lagen och närmast en teknikalitet. Jag påstår med över 40 års erfarenhet av kommunpolitik, att detta är struntprat. Det är givetvis politiskt i högsta grad. Givetvis skall kvinnan beredas plats på ett sk LSS-boende. Även andra vårdbehövande i kommunen har fått sina timmar för t ex personlig assistans nerdragna. Så detta är ingen tillfällighet tyvärr!


Kanske Momentum Gnesta som ju månar om mänskliga rättigheter kan slå ett slag för de äldre och handikappade i samhället?


Lagen gäller för följande personkretsar enligt wikipedia
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Slutexamen 2016 för politikerklassen i Gnesta kommun!


Här kommer snart att presenteras betyg dvs ämnes-, ordnings- och uppförandebetyg för 2016 års politikerklass i Gnesta samt kanske även en kommentar om "lärarkåren". Det har ju i vissa avseenden varit ett fartfyllt år och vi kan givetvis inte underlåta, att poängsätta de som lett våra öden i år och kanske går vidare till nästa klass 2017. Eftersom det lackar mot jul så ska vi dock - mot tidigare - försöka vara snälla och någorlunda rättvisa.

Hälsar

Vaktmästarentisdag, november 22, 2016

Att hålla allmänheten utanför politiken!Ovanstående tabell utgör av Gnesta kommunfullmäktige beslutad budget för 2017 med ram 2018-2019. Det är all den ekonomiska redovisning, som finns på 1/3 sida om kommunens skötsel 2017. När man frågar sig hur mycket kommunen tänker satsa på Kultur- och Fritid eller Miljöfrågor får man intet svar. Ser det då ut så här i alla landets kommuner? Knappast. Det finns både Kommunallag och Redovisningslag, som reglerar hur det skall se ut och betydligt större ambitioner, att delge allmänheten vilka ambitioner man har i kommunen.


Vi kan då jämföra med ett betydligt bättre exempel Nyköpings kommun, som ju Gnesta tidigare var en del av. I Nyköpings budget som presenteras på hela 23 sidor får man mycket information om vad denna kommun tänker göra 2017. Vi visar nedan exempel på kommunens sammanställning och enskild budget för Nyköpings skolor. Håll till godo.Skolor

måndag, november 21, 2016

De grova brotten bara ökar!
Totalt har det t o m oktober månad i år genomförts 137 mord och 365 mordförsök, enligt Elisabet Höglunds blogg. Som vi tidigare berättat har ju BRÅ slutat att redovisa mord och mordförsök utan att närmare precisera varför.

Polisen meddelar nu att allt fler ungdomar utan tidigare kriminalitet fastnar hos polisen. De två senast mördade ungdomarna i Göteborg var dessutom okända för polisen. Det känns på något vis som om rättssystemet håller på att tappa greppet om samhälle och rättssäkerhet. Anders Ygeman, som förmodligen är en av de bättre i regeringen och som verkar mer handlingskraftig än vad Beatrice Ask någonsin var, verkar dock mycket bekymrad. Kanske hela regeringen, ja hela riksdagen borde vara betydligt mer bekymrade. De verkar diskutera hur mycket ointressanta frågor som helst medan samhället sjunker ner i bränder, våld, hot och trakasserier med en polisledning, som uppenbarligen saknar all erfarenhet av polisarbete!

Det är nog ganska symptomatiskt att allt fler poliser nu öppet börjat twittra om det mer än ansträngda läget i landet eller berätta på Facebook hur läget ser ut. Det diskuteras nu att nuvarande polischef Dan Eliasson kommer att få sparken vid årsskiftet och ersättas av Carin Götblad. Något som vi inte tror ett dugg innebär någon förbättring av den kaotiska polisorganisation, som hon faktiskt varit med och skapat.