fredag, juni 16, 2017

Frustunabor fortsatt lurade!

Gnesta kommun får grönt ljus, att köra över de boende på Frönäs. Bakgrunden är att kommunen ändrat i befintlig detaljlplan och vill bygga hyreshus mitt bland villorna trots att ändringar av detaljplaner är mycket ovanliga.


Mark- och miljödomstolen godkänner nu det märkliga bygget trots protester. Beslutet kommer förmodligen att överklagas.


Läs mer här om märkligheterna.


tisdag, juni 13, 2017

Hela Gnesta kommun skall leva!














Centerpartiets Gnesta-avdelning bekymrar sig över att nära hälften av kommunens invånare inte får ta del av kommunens utveckling, som numera är helt koncentrerad till tätorten Gnesta. Vi delar i högsta grad detta påstående och påskyndar uppmärksamhet från fler partier, att kommunala investeringar behövs i hela kommunen. Även landsbygdens skattebetalare skall leva.


Sedan socialdemokraterna kom till makten 2010 har inte en enda investering gjorts i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Snedfördelningen gäller även kultur- och hembygdsföreningar, som vi tidigare påtalat på denna blogg.


På 2000 talet byggdes det nya skola i Laxne och ny förskola i Björnlunda. Tidigare hade även nytt äldreboende Ekhagen byggts i Björnlunda. Det som har skett sedan dess är att skolan i Laxne lagts ner och skolan i Stjärnhov hotas av nerläggning. Några kommunala ambitioner att bygga i ytterorterna finns inte längre trots andra löften i valrörelsen 2014.


Dessvärre finns ej heller någon dialog mellan styrande konstellation i kommunhuset i Gnesta och invånarna numera. För att citera gamla kommunalrådet Håkan Bratt(M): " En anonym politisk elit styr i Gnesta!"


Motionen

Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.


Därför vill Centerpartiet föreslå att:En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta kommun framtages snarast.

måndag, juni 12, 2017

En svensk polisiär kollaps stundar!


Det verkar uppenbart att polisledningen i Sverige tappat greppet om den kriminella utvecklingen i sk "utsatta områden" som på några få år ökat från 15 till 23. Följer man ett antal enskilda polismän på twitter så råder närmast kaos på många platser med mord, våld och öppen droghandel, som ingen vågar ge sig på!


Nu har äntligen en av mediedrakarna Dagens Nyheter insett att något ganska läskigt är på gång i det svenska samhället i allt från bostadsområden till skolor. I måndagens tidning ställer man rikspolischefen Dan Eliasson till ansvar liksom inrikesminister Anders Ygeman. Vi vill väl komplettera med att fd justitieminister Beatrice Ask har en stor del i denna pågående katastrof. Under hennes tid 2006-2014 grundlades alla problemen. Hon har nyligen petats som moderaternas rättspolitiske talesman.

Du som vanlig medborgare i landet kommer att märka detta, när polisen allt oftare uteblir vid brott eller lägger alla utredningar på hyllan. Kollapsen är nära!

"

DN: Sverige har fått fler problemområden – ”krisstämning inom polisledningen”

DN 12/6 2017. Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjar på nyhetsplats i måndagens tidning.
Antalet ”särskilt utsatta” områden har ökat från 15 till 23, enligt Polisens underrättelseavdelning. Åtta nya stadsdelar – bland annat Gottsunda i Uppsala och Lindängen i Malmö – klassas nu som brottsdrabbade i så hög grad att rättsstaten är satt i gungning.
Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som bygger osynliga murar runt hela stadsdelar. Vad följderna blir? Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som tar sig allt större friheter.
Linda Staaf, underrättelsechef för Nationella operativa avdelningen (Noa), säger till DN att myndighetens utökade lista delvis är en fråga om analysmetod. Enligt henne borde fler områden ha räknats som särskilt utsatta redan första gången som sammanställningen gjordes. Det var 2015.

Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.
Den växande listan över utsatta områden är ett kvitto på flera misslyckanden. Ett är det faktum att bara sju områdespoliser sysslar med förebyggande arbete i hela Uppsala och Knivsta – kommuner med totalt nästan en kvarts miljon invånare. "Det är ungefär vad vi skulle behöva enbart i Gottsunda", säger lokalpolisområdeschefen Jale Poljarevius till DN.
Stockholmsinsatsen Mareld inleddes förra sommaren med målet att bryta den onda cirkeln av våld och misstro i Rinkeby/Tensta, Husby, Södertälje och Botkyrka. Men bemanningen är ett stort problem. Det var från början tänkt att man skulle hinna rekrytera 160 poliser till kraftsamlingen på ett år. Men bara 60 tjänster är tillsatta.
När siffrorna tyder på att den systemhotande brottsligheten sprider sig faller ansvaret därför tungt på rikspolischefen Dan Eliasson. Polisen tycks inte ens förmå uppfylla sina egna planer.
Eliasson har hittills inte velat offentliggöra listan över utsatta områden. "Jättekänsligt", säger en källa till DN.
Det är djupt oroande om polisens högsta ledning tror att problemen kan döljas eller önskas bort.


Polisens kris: Den strukturella dumheten

Ledarsidorna: Johan Westerholm
Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande, även när det gäller svensk polis. Och det är ett misslyckande av allvarligaste sort som DN avslöjat . Till polisens definition hör bland annat regelbundet gängvåld och parallella rättsstrukturer som kapslar in stadsdelar. Dödsskjutningar som aldrig klaras upp. Öppen narkotikahandel. Religiösa fundamentalister som skapar ett parallellt rättssystem. Detta är antingen en medveten eller omedveten utveckling.
DN:s ledare klassar situationen som systemhotande vilket sannolikt är en passande term. Ansvaret för situationen vilar tungt på inrikesminister Ygeman men främst på rikspolischefen Dan Eliasson. Situationen har växt sedan hans tillträde och han har aktivt förvärrat den, trots löften så sent som den 20:e januari i år om att kurvorna skulle vända.

Regeringens motstånd till fler poliser och bättre kunskap, trots ord om motsatsen, är kompakt. Kanske inte av Anders Ygeman men motståndet som genomsyrar statsförvaltningen i övrigt är solitt.
Inte bara situationen i de särskilt utsatta områdena är systemhotande. Krisen i polisen är systemhotande och ansvaret är inte bara Dan Eliassons. Systemfelen ligger i den politiska ledningen som inte förmått eller har haft som ambition att agera i tid.  Som inte haft som ambition att se till något annat än de personliga karriärerna i bästa fall. I sämsta fall har de haft en vilja att utveckla ett annat samhälle. Som det i de särskilt utsatta områdena. Enklaver med egen rättsordning.
Polisen är ett exempel på hur en ”strukturell dumhet” tillåtits växa fram. Där Eliasson bara är en logisk konsekvens av en systemhotande utveckling som ligger på en helt annan nivå. 

torsdag, juni 01, 2017

Faked News a la Sveriges Television


I dag kom SCB ut med en av sina få opinionsundersökningar. När nu moderaterna får 18,1% så skallar budskapet från stats-TV, "Ras för moderaterna". "Moderaterna är illa ute" etc. Inte ett ord om att socialdemokraterna är minst lika illa ute.

Det finns sju institut som gör månatliga mätningar samt SB med några få om året. Socialdemokraterna ligger i dessa mätningar mellan 24%-29% men i SCB får man 31%. Tittar man efter hur SCB lyckats tidigare finner man att SCB är sämst och tippade förra valet fel med 8%. Man har socialdemokraterna 4-5% för högt hela tiden i förhållande till valresultat

Enligt min mening fungerar Sentio och Yougov bäst. Och tittar man på resultatet i maj i förhållande till valet 2014 så har socialdemokraterna backat med 7% och moderaterna med mer blygsamma 5,4%. När kunde ni ta del av detta på SVT TEXT. Ja aldrig, då man hela tiden bara publicerar vinklade alternativt de mätningar som det går bra för socialdemokrater.

Sveriges Television är numera på samma nivå som statstelevisionen i Ungern och Polen. Man stödjer helt enkelt sittande regering. Med detta är det klart att SVT sysslar med felaktiga och falska nyheter sk Faked News.

Vill du som har egen integritet kolla in vad som händer i opinionen rekommenderas att besöka Wikipedia, som har alla mätningar från 2000 talet i detalj.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018


https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2014

Tänk vilken skillnad det är på SVT rapportering och kommentarer jämfört med TV4 mycket populäre kommentator Marcus Oscarsson, som framstår som mycket objektiv i sitt värv.

https://www.facebook.com/marcus.oscarsson.7/?fref=ts

onsdag, maj 03, 2017

Utförsäljning av allmännyttan i Gnesta?

Vänsterpartiet i Gnesta interpellerar kommunalrådet Johan Rocklind(S) om utförsäljning av bostäder i Gnesta. 

"I Gnesta är trycket på bostäder stort. Nya bostadsområden planeras och det är inga svårigheter att få byggbolag att ta sig an projekten. Tyvärr blir ofta nya bostäder väldigt dyra. I många kommuner säljs delar av allmännyttans bostäder ut eller omvandlas till bostadsrätter. Vid utförsäljning är det vanligt att lägenheterna lyxrenoveras och därefter höjs hyrorna. Många hyresgäster har sedan inte råd att bo kvar."

På senaste kommunfullmäktige ville dock Rocklind inte besvara interpellationen med en tämligen luddig motivering. Vänsterpartiet har därför skrivit ett öppet brev http://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-johan-rocklind-fran-v/ som publiceras i dagens Södermanlands Nyheter, som avslutas:

"Anser du, Johan Rocklind, att det är viktigt att Gnestahems bostäder även i fortsättningen ska finnas kvar i kommunalt ägande?"

Detta är en högst viktig fråga inte minst för låginkomsttagare som unga eller pensionärer men den kanske tarvar en del förklaringar, som kanske inte alltid är allmänt kända. 

Bostadsbolag oavsett om de är kommunala eller privata kan inte låna och bygga hur mycket som helst utan att tillföra eget kapital. Detta kapital kan man få antingen genom att man går med vinst eller att ägarna skjuter till mer pengar. Detta påverkar ett företags soliditet, som inte får bli hur låg som helst enligt bolagslagen. Kommunerna må gå med vinst ibland men avsätter ogärna dessa medel till sina bostadsbolag. Därför finns det en tendens till att man säljer för att få in nytt kapital, som man sedan kan bygga nytt för. Ibland blir det bostadsrätter, som kan säljas dyrare än vanliga lägenheter.


För att Gnesta kommun skall kunna bygga mer via Gnestahem måste bolaget få in mer kapital. Eftersom hyrorna är reglerade blir det inga större vinster. Täckning för nya bostäder måste således komma från försäljningar om man inte kan få nytt kapital eller tillräckliga vinster. 


Interpellanterna värnar om den lilla människan men verkligheten är inte alltid så enkel, som man kan tro. Dessutom är kommunens totala låneskuld snart över 1 miljard kronor med de byggen som nu planeras. Denna låneskulden ligger långt över riksgenomsnittet på ca 600 miljoner för 10.000 invånare.

tisdag, april 11, 2017

Första väljaropinionen sedan terroristdådet i Stockholm






























































Opinionsinstitutet Sentio var först ute med mätningar av opinionsläget i Sverige efter terrorattentatet i Stockholm. Centerpartiet backar medan övriga allianspartier ökar något. Sverigedemokraterna fortsätter sin frammarsch med all time high 27,2%.

Även Socialdemokrater och Vänsterparti minskar medan Miljöpartiet ökar något. Alltjämt är de rödgröna 3% större än alliansen.


Det parlamentariska läget om detta vore valresultat 2018 är tämligen komplicerat. Inget block får majoritet. En stor koalition mellan S och M är ej heller möjlig och Centerpartiet som en tid svävat lite mellan blocken gör ingen som helst skillnad för rödgröna blocket inte ens om Liberalerna går till vänster.


Tre möjligheter återstår, att S fortsätter att regera ensamma med stöd av V, MP och SD eller att M och KD regerar med stöd av SD. Varken C eller L kan ju under inga omständigheter samarbeta med SD och V.


Den tredje möjligheten är ju att S och M försöker ta tillbaka väljare från SD och genom att föreslå en mer hållbar integration och fokuserar på dagens verkliga problem med sjukvård, äldreomsorg, rättssäkerhet och skola.  Ett mått på denna tendens är att de flesta partier med självaktning nu vill utöka polisens anställda. Från att ha varit stenhårt negativa föreslår nu S-kongressen nu senast 10.000 nya tjänster inom polisen.


Vänstern har ju länge haft fokus på ökade skatter och "Vinster i välfärden". Men det är inget man vinner ett val på. Snarare kan detta experiment leda till ett än värre kaos inom näringslivet, sjukvård och äldreomsorg! Så vi lär nog snart få se många utspel med syfte att minska SD inflytande. 


Man skulle ju kunna börja med att återta kontrollen igen av territoriet Sverige. Idag kan ju vem som helst göra vad som helst utan påföljd. Obama regimen i USA hotade ju att dra in Sveriges visumfrihet om det inte blev bättre ordning. Men fortfarande driver 60.000 svenska pass omkring i världen utan kontroll. Trump regimen kan mycket väl komma att göra slag i saken. Bättre ordning och rättssäkerhet välkomnar nog de flesta invånare i Sverige. 


Sverige utgör en terroristbas i Europa. De stora händelser som timat i Paris och Bryssel har en gemensam nämnare; de ledande terroristerna levde och försörjdes av Sverige. Det kostar mycket väldigt mycket, när det gäller renommé och utländsk investeringsvilja! Här måste vi bli ljusår mycket bättre!


Nya Moderaterna synes ha noterat att det politiska landskapet sakta men säkert håller på att rejält förändras i landet. När skall Socialdemokraterna som de facto förlorat flest väljare sedan valet 2014 inse detsamma?


tisdag, april 04, 2017

Tussilago farfara och längtan!








Så här års vid tiden för Tussilago ankomst brukar vi skriva några rader och påstå att våren är kommen. Något som vi längtat efter under den mörka vintern. I år tycks våren ha kommit på en gång med både blå- och vitsippor som tussilago. Häromveckan gick Svinsjön upp ungefär som normalt och nu är även Marvikarna isfria till ynnest för storlommen som hoade igår och fiskljusparet som finns i Mellan-Marviken. Även vattenståndet är åter normalt till allas glädje.



Hela långa vintern har vi annars matats med världens elände. Varje dag refereras av svenska media en amerikan vid namn Trump. Något som börjar bli ganska tjatigt särskilt när dennes beslut i princip är lika sin företrädares.


I Sverige tar sociala medier mer och mer befälet, vilket dock är en underbar demokratisk utveckling. Något som verkar ogillas av Sveriges Television. SVT granskar ju numera inte makten längre utan de som granskar makten. En ganska märkligt utveckling men inte förvånande om man vill bli uppmärksammad som en statstelevision.

Nej ur led är tiden med mycket kaos inom skola, vård, omsorg och rättsväsende. Något vi knappast förknippar med en välfärdsstat. Men längtan till vår, ljus, värme och en grönskande tid kan ingen ta ifrån oss!


På denna blogg sänder vi ut ett rop om denna sköna längtan varje år sedan 2011. Och varför inte fundera på detta med den vackra låten J'attendrai.